آج : 1 September , 2016

اتباع سنت، بندگی و عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے

اتباع سنت، بندگی و عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے

مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ الله