آج : 1, September 2016

اتباع سنت، بندگی و عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے

اتباع سنت، بندگی و عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے

مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ الله