مروچی : 3 مهر , 1396

دُرّیں گال

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(روه مسلم)

رجانک: چه حضرت عبدالله‌بن‌عمروا روایت بوتگ که یک مردیا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، جُست کت: اسلامِ تها بهتریں عمل کجام اَنت؟

واجه‌ئا گوشت: مردماں ورگ بواریں ؤ هرکسا جاه یارے یا جاه نیارے سلام بدَے.
ملکءِ حالاں

2c3c159087acd0c1c35c7270e91cb243

واجه مولانا جلا‌ل‌الدین شه‌بخشِ نمازجنازه وانگ بوت

مولانا جلا‌ل‌الدین شه‌بخشِ نمازجنازه که پرندوشی جمعه‌یِ شپا نوبندیان وفات بوتگت، زیگیں بیگاها (31 شهریور1396) زاهدانِ کورینِ حسن‌آبادا وانگ بوت.

دنیاءِ حالاں

photo_333

تروریستاں تهرانا بازینے شهید ؤ ٹپی کرت

مرچی سهبا (17 خرداد96) مں دو تروریستی حمله‌یا په ایرانِ مجلس شورای اسلامی (پارلمان) ؤ امام خمینیِ آرامجاهِ سرا، 12 نفر شهید ؤ گیش چه 40 نفر ٹپی بوتنت.

شعر و شاعری

Saadi-1-wiki

«گُلباگ»؛ ظالمیں بادشاه وتی مُلکا هراب کنت

ک عجمی بادشاهے قصه‌ئا یارنت که مردمانی مالِ نیمگا دسدراجی کرت ؤ مردمی ظلم ؤ آزار رسینتنت، هما اندازه‌یا که مردم چه آئیِ ظالمی رِپک ؤ مکراں دنیائا تچاں بوتنت ؤ چه آئیِ ظلمِ سکّیاں تهنائیِ راهش گپت.


نبشتانک

85877072157131718952042406389

عزتِ چٹِّی ؤ نسخه

دنیاءِ تها هر انسانے عزّتِ پدا اِنت. هرکس دل لۏٹیت که مردمانی کرّا آئیا عزت ؤ شرف ببیت. مردم آئیِ احتراما بکننت، لهتے همے خیال کنت که عزت مال تها اِنت، پمشا شپ ؤ رۏچ مال پدا کپتگ ؤ لۏٹیت مال مُچّ بکنت تا مردم آئیا بمنّنت ؤ احترام بکننت.


گِندؤ نند

photo_2016-07-27_07-09-39

زوراکاں لوٹِت که مصرَے هالاتا ترکیایَے سرا بیار اَنت/ ترکیایَے کودتایَے پروش ورگ په پهکاں عبرتے بیت

سنی‌آنلاین: لهتے چه ترکیایَے پوجیاں/ارتشیاں گوستگیں جمعه‌یَے بیگاها(25 تیر/ 15 جولایا) لوٹت که ترکیایَے حکومتیا تهبیل بگرنت، بلے گوں ترکیایَے مردم و دولتَے هُژّاریا ناکام بوتنت. بازیں ملکے کماش و رهشون و دگه سیاسی و…

گچینی

630038795-talab-ir

هچکس توبهِ درا بست نکنت

پېسر چه شما یک مردے اَت که آئیا 99 نفر کُشتگ‌اَت، اِے مردا زمینِ سرِ زانوک‌ترېں مردمِ باروا جستی کرت که کئی اِنت؟ گڑا یک راهبے نېمگا رهشۏں کنگ بوت، آئیِ کرّا یهت ؤ گوشتی که من 99 نفر کشتگ، بارېں توبهِ راهے هست؟