مروچی : 23 اردیبهشت , 1397

دُرّیں گال

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ « تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ»(روه مسلم)

رجانک: چه حضرت عبدالله‌بن‌عمروا روایت بوتگ که یک مردیا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، جُست کت: اسلامِ تها بهتریں عمل کجام اَنت؟

واجه‌ئا گوشت: مردماں ورگ بواریں ؤ هرکسا جاه یارے یا جاه نیارے سلام بدَے.
ملکءِ حالاں

دولت په مَرز‌نندۆکانی مشکلاتِ حلّ کنگا دلگۆش بکنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا مں یک نامه‌اِے په اێرانِ راجکماش/رئیس‌جمهور ڈاکٹر روحانیا نبشتگ، په مرزنندوکێں مردم خاصکار سیستان و بلوچستان و کردستانِ «بانۀ» شهرِ مردمانی معیشتی مشکلاتا اشاره کرتگ و گوشتگی که دولت په اِے مردمانی مشکلاتِ حل‌کنگ و گیشّێنگا دلگۆش بکنت.

دنیاءِ حالاں

واجه مولانا عبدالحمیدا سوریاءِ غوطه شرقیِ مردمانی بێراں کنگ په ترندی اِێرجت

په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، مولانا عبدالحمید صاحبا زی (4 اسفند 1396)ءِ زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا په دنیاءِ زۆراکانی ناکامی چه سوریاءِ مردمانی بێراں بیگا سک گلّه کرت ؤ چه مردمانی لۆٹت که په بےوسانی نجاتا دعا کننت.


نبشتانک

اسلامِ توار

اسلامِ توار سلامتی ٳنت، اسلامِ توار تپاکی ٳنت، اسلامِ توار براتی ٳنت، اسلامِ توار دۆستی ؤ براهندگی ٳنت، اسلامِ توار وانگ ؤ زانگ ٳنت، اسلامِ توار عزّت ؤ سربلندی ٳنت


گِندؤ نند

زوراکاں لوٹِت که مصرَے هالاتا ترکیایَے سرا بیار اَنت/ ترکیایَے کودتایَے پروش ورگ په پهکاں عبرتے بیت

سنی‌آنلاین: لهتے چه ترکیایَے پوجیاں/ارتشیاں گوستگیں جمعه‌یَے بیگاها(25 تیر/ 15 جولایا) لوٹت که ترکیایَے حکومتیا تهبیل بگرنت، بلے گوں ترکیایَے مردم و دولتَے هُژّاریا ناکام بوتنت. بازیں ملکے کماش و رهشون و دگه سیاسی و…

بلوچ ؤ بلوچستان

بلۆچ ؤ سیستانی باید گۆں وت تپاک ببنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید جمعه (۳ فروردین ۱۳۹۷) مں سیستانِ عظیم‌آبادِ طالبانی دیوانا ٳے نیمگا اشاره کت ؤ گوشت که بلۆچ راج ؤ سیستانیانی سیادی چه دێریگێں وهدے هست انت ؤ استان دێمروی وهدے بیت که اے دوئێں بلاهێں قوم وت مں وتا تپاکیِ راها بگرنت.

گچینی

شعبان عبادتِ ماه اِنت

یکّے چه با فضیلت و با برکتێں ماهاں شعبانِ ماه اِنت. اِے ماه یک ٹۆهێں فرصتے په اِشی که په رمضانِ مبارکێں ماها مردم تیاری بگریت. شعبانِ رۆچگ و عبادت مردما په رمضانِ گێشتر بهر زورگا تیار کنت.