مروچی : 20 آبان , 1392
  • نوکین دنیا

    تم النشر في : 20 08 1392 ه.ش

    چہ واجہ مولانا ابوالحسنءِ ندویءِ کتاب «کاروان مدینه» مترجم: عبدالواحد قلندرزهی مردماں دنیائے عمرء باز گُشنت. بلے اِے دنیا باز واب جتگ ءُ پدا آگاه بوتگ ءُ چنت بر مرتگ ءُ پدا زندگ بوتگ. آخری…

    المزيد...