• سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ لس مجلس ءِ دیوان ءُ نوکیں کابینہ اڑ دیگ بیتگ

  تم النشر في : 16 10 1399 ه.ش

  سید ھاشمی ریفرنس کتابجاہ ءِ لس مجلس ءِ دیوان کراچی ءِ دمگ ملیر ءَ سال دو ھزار ءُ بیست ءُ یک ءَ نمیرانیں صباء دشتیاری ءِ عکس سروگانی ءَ بندات بیتگ. دیوان ءَ کارگشاد بشیر…

  المزيد...

 • گرمێن ساهگ

  تم النشر في : 16 07 1399 ه.ش

   کێنگیا وتی اُشترۓ بارۓ کلۆنٹ په هشتاد کلدارا بها کُرت، کلدار دزمالۓ لمبا بَستنت و لانکا مان جتنت، اُشترۓ کۆنڈ بَستنت و بازارۓ تَنکا بُرزاد بوت. آییا چیزے سامان گِرَگی اَت. آییۓ مێتگۓ سئوداگرۓ دُکّانا…

  المزيد...

 • بتل؛ «مَردا را سُروشّگاں سُهتگ پنیرانا هوپَّ کنت»

  تم النشر في : 15 01 1396 ه.ش

  موسوم بهار اِنت ؤ زمستان هلاس بوت شه هوشکیں چلگا ؤ پد، ربّا وتی نظر نیک کُرت ؤ تَرِّیں چلگِ تها هوران وش گوارت ؤ بهارگاهے موسوم که رست بلوچستانے سخی‌ئیں ڈگاران وتی سخاوت در رهت ؤ جَرّ ؤ داراں سبز بوتنت.

  المزيد...

 • بلوچی زبانِ نبیسّگِ تچکیں رهبند

  تم النشر في : 16 09 1395 ه.ش

  په بلوچی زبانِ نبیسّگا بازین رهبند ؤ قانونے جوڑ بوتگ. ما رند چه بلوچی ادبِ زانتکار ؤ زبان‌زانتانی دیدانک ؤ نظرانی چست ؤ اِیر کنگا، اے قانون درچتگ اَنت. مے مول ؤ مراد بسّ بلوچی زبانِ دیمروی ؤ سیاهگِ راست ؤ تچک بیگ اِنت.

  المزيد...