مروچی : 18 مهر , 1397
 • مے چاگردا اخلاق مُرتگ؟!

  تم النشر في : 18 07 1397 ه.ش

  بلوچ راجے روایتاني (سنّت) تها دروگ نبندگ،دزّی نکنگ،دگرے حقا ناحق نکنگ و راستي و مردي و دگه بازیں اخلاقي ارزشی هست که مروچان چو مے دگه جوانیں مَڈّیی نزور و کمرنگ بیگ أنت.

  المزيد...

 • انسانِ مڑاهداری

  تم النشر في : 27 06 1397 ه.ش

  نابینایے چار راهِ سرا درچکِ چیرا نشتگ اَت، بادشاهے همے راها گوزگ اَت، آ اپسا چہ ایر کپت و پہ ادب چہ نابینا یا جستی کُت: واجہ شهرِ راه کجام اِنت؟

  المزيد...

 • چمشانکے عمران‌خانِ کابینه سرا

  تم النشر في : 16 06 1397 ه.ش

  چنت روچ رند چه عمران‌خانِ گچیں بیگا په پاکستانِ مزن‌وزیریا، آئیا وتی کابینۂ گیشتریں اعضای و باسک الّم کرتنت. عمران خانِ کابینۂ چن‌ومانچنِ تھا ھچ ھبکّہ و شگفتی مان نیست. اے کابینه تھا نوکیں چھرہ و بےنام و تواریں کسے گندگ نبیت.

  المزيد...

 • شعبان عبادتِ ماه اِنت

  تم النشر في : 16 02 1397 ه.ش

  یکّے چه با فضیلت و با برکتێں ماهاں شعبانِ ماه اِنت. اِے ماه یک ٹۆهێں فرصتے په اِشی که په رمضانِ مبارکێں ماها مردم تیاری بگریت. شعبانِ رۆچگ و عبادت مردما په رمضانِ گێشتر بهر زورگا تیار کنت.

  المزيد...

 • ﺍﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ، ﻫﻤﺎ ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺁسا ﻧﺴۆﺗﮏ!

  تم النشر في : 05 01 1397 ه.ش

  ﺍﺳﻮﺩ ﻋﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﺩﺭۆغ‌بندﮮ ﺍَﺕ ﮐﻪ ﯾﻤﻦِ ملکا پیغمبریِ ﺩﺍﻭﺍﯾﯽ ﮐﺖ. ﺍﮮ ﻣﺮﺩا ﺍﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ لۆﭨﺎئێنت ؤ ﺟﺴﺘﯽ ﮐﺖ: بارێں ﺗﻮ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﯾﺌﮯ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪِ پیغمبر ﺍِﻧﺖ؟

  المزيد...

 • پند و نصیحت

  تم النشر في : 29 12 1396 ه.ش

  لهتے چه استاد مفتی خالد دهواری حفظه الله ءِ سوج و پند و نصیحتاں

  المزيد...

 • حلالیں روزیگ ءِ اثر ماں انسانا

  تم النشر في : 16 12 1396 ه.ش

  بهرے چه استاد واجه مفتی خالد دهواری ءِ مرچیگیں دیوان ءِ دُرّیں گشتانک که ماں عین العلوم گشت ءِ دارالافتا ءِ تها برجَم دارگ بوت.

  المزيد...

 • ده وصیت په نفسِ اصلاح ؤ‌ پاکیا

  تم النشر في : 02 12 1396 ه.ش

  واجه مفتی محمدقاسم قاسمی دارالعلوم زاهدانِ فقه ؤ حدیثِ استادا گوشیت: په نفسِ اصلاح ؤ‌ پاکیا ده کار کنگ ضروری انت.

  المزيد...

 • واجه شیخ‌الحدیث مولانا محمدیوسف حسین‌پور رحمه‌اللهِ غیرت

  تم النشر في : 24 11 1396 ه.ش

  یکبرے دو نفر واجهِ خدمتا یهتنت، اِشاں یک زمینے سرا جێڑه اِے هستت، مدّعی [دعوا کنۆکا] شاهد نێستت ؤ آئیِ طرفا شاهد هست اَت، پمشا په همائیا که شاهدی هست اَت، فیصله کنگ بوت.

  المزيد...

 • نوکیں زمانگِ فتنه ؤ تبه‌کاری ؤ سیره نبویِ سَر ؤ سوج

  تم النشر في : 17 11 1396 ه.ش

  مرجی مسلمانانی درمیان وڑوڑیں تمدّن ؤ دود ؤ ربیدگ جاه کپتگ ؤ دژمناں کوشست کننت که آیانا چه وتی بنیادی ؤ اصولی درس ؤ فرهنگا دور دارنت.
  دژمناں روچ په روچ کوشست کننت که اسلامِ دود ؤ ربیدگا زیان بکننت ؤ آییِ بدلا وتی شومیں فرهنگا شنگ بکننت.

  المزيد...