مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

ماں ایران ءَ سیستان ءُ بلوچستان ءِ مردماں کم اُمرترێں مردم انت

ماں ایران ءَ سیستان ءُ بلوچستان ءِ مردماں کم اُمرترێں مردم انت

ثبت احوال ءِ کچءُکساسانی رد ءَ گیلان ءِ هلاکه ءِ مردماں گێشترێں امر ءَ (۷۱.۳) ءُ سیستان ءُ بلوچستان ءِ مردماں کم ترێں امر ءَ (۵۰.۷) دار انت که اے هلاکه ءِ مردمانی اُمر شه چاد ء ملک ءِ مردمانی امر ءَ کم تر انت.

اے مردمانی کم امری بازێں سوبے دار ایت که ناسالمێں آپ ءُ ورگی ءُ همےرنگ تفریح ءُ تماشا ءِ اسبابانی نه بوگ شه آیی سوباں انت. بلێں مهمترێں سوباں ناداری ءُ بےکاری انت که مردم لاچار انت خطرناکێں کارانی پد ءَ برو انت چۆ گازوئیل کشی ءَ که ماں اے راه ءَ همک رۆچ ءَ بازێں ورنا ءُ نۆک ورنا ئے ماں دگ وئیلاں کشگ بنت یا گۆں سلاهبندێں واکانی تیراں جنَگ بنت ءُ زندگ زندگ ءَ آچش ءِ تها سۆچ انت.

شه دگه نێمگے بےکاری سوب بوتگ تاں بازێنے نشه ئی موادانی سۆدا ءِ پد ءَ برو انت ءُ ماں اے راه ءَ جنگ به انت یا دزگر ءُ پاهو دیگ به انت.

شه جانسلامتی ءِ اسبابانی نه بوگ ءَ هم همک رۆچ بازێنے مر انت که گێشتری گونڈک ءُ نۆک ورنا انت. همےرنگ اے هلاکه ءَ تالاسمی ناجۆڑی ءِ کچءُکساس باز انت ءُ دارو ءِ کمی سوب بوتگ که اے ناجۆڑی بازێنے ءِ ساه ءَ گیت.

ابید شه اێشاں هلاکه ءِ گێشتری دگاں دۆ نێمگی انت که ماشیناں دێم په دێم ڈیک ور انت ءُ مرکءُمیر ءِ کچءُکساس برز رۆت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *