مروچی : 3 فروردین , 1401
مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به مکران ءِ تیابدپ ءِ توسعه ءَ:

ذمه‌واراں په تیابدپی ڈیهانی ورنایاں کاربلدی ءَ اسبابانَ تیار کن انت

ذمه‌واراں په تیابدپی ڈیهانی ورنایاں کاربلدی ءَ اسبابانَ تیار کن انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید دوشمبی ءِ شام ءِ وهد ءَ (1 فروردین 1401) ماں «حیدر کرار» وانگجاه ءِ زانت دربرۆکانی دیوان ءَ ماں «سرگان» شه کنارک ءِ هلکاں، گۆں اشاره به مکران ءِ تیابدپ ءِ توسعه ءَ مردمانَ به وڑ وڑێں کار ءُ حرفه ءِ یات گرت ءُ ذمه‌وارانَ په کاربلدی ءِ اسبابانی تیار کنگ ءَ سۆکه ئِے کرت.

په سنی آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: مکران ءِ تیابدپ ءِ توسعه یک هاسێں وارے ءُ باز هژدری انت که مئے مردماں شه اے وار ءَ پد مه مان انت.

واجه ءَ گوشت: اے رهبند ءِ بارو ءَ یک اگده ءِ مردمانی انت ءُ دگه اگده ءِ ذمه‌وارانی انت؛ مردمانی اگده اێش انت که وت را په اے رهبندان تیار کن انت، پرے واستا کار ءُ حرفه‌ئانی نێمگ ءَ برو انت که چشێں کاراں ماں اے رهبندان ضرور انت. ذمه‌وارانی اگده اێش انت که اسباب ءُ پڑه ءَ په مردماں تیار کن انت تا کار ءَ یات گر انت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گوشت: دگه هژدری ئێں گپ اێش انت که آ کارجاهاں که ماں تیابدپی ڈیهاں انت ءُ پراستیَ لۆٹ انت که شه جاهمنندێں مردماں کار گر انت، باید گۆں آوان که درسَ وان انت قرارداد بند انت ءُ آوانَ بورسیه کن انت تاں ماں هما رشته ءِ که لۆٹ انت درس بوان انت ءُ وهدےکه درس ءَ هلاس اش کرت شه آوان کار گر انت، اے رنگ ءَ مردم هم بێسه کن انت که شه آوانی وانندهاں کار گرگَ بیت.

مولانا عبدالحمید ٹکاٹک گوشت: اے ڈیهانی مردمانی گڑتی اێش انت که آیوک ءَ شه آوانی زهگاں کار گرگ مه بیت ءُ شه درے استانانی مردماں کار گرگ بیت که اے باز ٹوهێں ظلمے په اے ڈیهانی مردمان.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ گڈسر ءَ سکّ سۆگه کرت که: منی سۆگه په درّێں ورنائاں اێش انت کار ءُ دندا ءِ پد ءَ برو انت ءُ ماں وڑ وڑێں پڑاں کاربلد بےانت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *