مروچی : 21 شهریور , 1400
مولانا عبدالحمید ماں زاهدانءِ جمعه نمازءِ دیوانءَ:

«افراط» ۆ «تفریط» تیوگێں دینی ۆ دنیایی‌ئێں کارانی تها بد اِنت

«افراط» ۆ «تفریط» تیوگێں دینی ۆ دنیایی‌ئێں کارانی تها بد اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدانءِ جمعه نمازے دیوانءَ (19 شهریور 1400/10 سپتمبر 2021) «افراط» ۆ «تفریط» ءَ را ماں تیوگێں دنیایی ۆ دینی کاران تها بد زانت ۆ گۆں اێشی بیانءَ که استمان ۆ سرۆکان یکءُآدگرے سرا حق دار انت، مردم ۆ اسلامی حکومتانی اگده‌دارانءَ به «عدالت» ۆ «میانه‌روی» ۆ یکءُآدگرے حقانی کمار کنگءَ سکّ سۆگه‌ی کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: اپسۆز انت که نونێں زمانگءَ «افراط» ۆ «تفریط» ماں دنیاءَ باز بوتگ ۆ مسلمانان ۆ اسلامی دنیا هم اے پدّرائشتءِ آماچ بوتگ. یک رمبءِ شه مسلمانان گۆں سُستێں فهمءَ شه دینءَ «تفریط»ءِ آماچ بوتگ اَنت ۆ شه دگه نێمگءَ لهتے شه مسلمانان گۆں رد سرپدیءَ شه دینءَ «افراط»ءِ آماچ بوتگ اَنت، گوَشَێگاں لۆٹ اَنت په دینءِ عملءَ شه الله ۆ  رسولءَ هم دێما بےاَنت ۆ شه پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ هم پهرێزکارتر بےاَنت، درحالےکه الله تعالیءَ مسلمانانءَ ڈاه داتگ ۆ درّائین ایت: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ». اے ایمانداراں پێش مکپ اِت شه خدا ۆ آیی ءِ رسولءِ دێما.

دارالعلوم زاهدانءِ سرمسترءَ گوشت: روایاتانی تها آتگ که پیغمبر صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ لهتێں اصحابءَ را که اراده اش کرت ات که گۆں فردی اعمالان (نماز، رۆچگ، تلاوت ۆ…) ءَ گلائێش بےاَنت ۆ شه وتی ابرَمی نیاز ۆ دگه مردمانی حقان چۆ خاندان ۆ زهگانی حقان دوری کن اَنت، خشمی بوت ۆ درّائێنتی که من شه شما پهریزکارتر اۆں ۆ اگاں اے پهریزکاری ئے راه بوتێں من هم همایرا گچێنءَ کرت.

زاهدانءِ جمعه ئے اماما په «اعتدال ۆ میانه‎روی»ءَ ماں تیوگێں کاران سک سۆگه کرت ۆ گوشتی: اعتدال ۆ میانه‌روی ئے راه هما قرآن ۆ سنت ۆ خلفای راشدین ۆ اهل‌بیتانی راه اِنت. مئے دینی پاگواجهان ماں اعتدالءِ راها بوتگ انت. نه به دنیائے جاوران نادلگۆش بوتگ انت ۆ نه گۆں افراط ۆ تفریطءَ آماچ بوتگ اَنت ۆ نه شه دینءَ رد سرپدی اِش داشتگ. دین هما اِنت که ماں قرآن ۆ سنتءَ آتگ.

دارالعلوم زاهدانءِ سرمسترءَ درشان کرت: قرآن مجیدءَ حتی مسلمانانءَ په کافرانی حقانی کمار کنگءَ سۆگه کرتگ ۆ درّائێن ایت: «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى» [مائدة: 8] دشمنی گۆں یک قومءِ نباید سبب بیت که بےعدالتیءِ آماچ بےاێں، بلکه وهدےکه حق گۆں دشمنءَ انت، آیی حقءَ بدےاێں ۆ عدالتءَ وتی چمے چێرا داشته بےاێں.

🔹اۆگانستانءِ مسائل گۆں «ترانکاری» ۆ «هبرءَ» گێش ۆ گیوارءَ بےانت

مولانا عبدالحمید گوشت: ماں اۆگانستانءِ نونێں سر ۆ چێران مئے باور همێش اِنت که هم اۆگانستانءِ مردم ۆ هم نۆکێں سرکار، امارت اسلامی حق ۆ حقوقءِ دار انت. مردمانی وڑوڑێں پاٹیان شه راج ۆ مذهب ۆ مرد ۆ جنان اے حقءَ دولتءِ سرا دار اَنت که آوانی هبرانءَ بۆشکنت ۆ جائے که هبر اش راست اِنت آیی ردءَ عمل کنت.

زاهدانءِ جمعه ئے اماما گۆں اێشی که ما اۆگانستانءِ مردم ۆ نۆکێں سرکارے هبرانءَ اُشکن اێں، درشانی کرت: مئے پیشنهاد که قرآن ۆ سنت ۆ اسلامی دینءِ ردءَ اِنت به اۆگانستانءِ پاٹیان اێش اِنت که گهترێں راه په مشکلانی حل کنگءَ اێش اِنت که گۆں وت نند اَنت ۆ گۆں ترانکاری ۆ هبرءَ وتی مسائلانءَ گێش ۆ گیوار کن اَنت ۆ یکءُآدگرے زیان کنگءِ پدا مه‌بےاَنت. په درّێں اۆگانستانیانی قولءَ گهترێں راه اێش اِنت که گۆں وت نند اێں ۆ «گپ» جَن اێں.

زاهدانءِ جمعه ئے اماما اۆگانستانءِ نۆکێں سرکارءَ را په دیندار ۆ امانتدار ۆ متعهدێں زانشتجاهیانی کار گرگءَ سۆگه کرت ۆ همےپێم گوشتی که جنێنانی حقان کمار بےاَنت، پچےکه نونێں جنێنان چۆ پێشءِ جنێنان نه‌اَنت، بلکه آوانءَ علم ۆ وس هست که توان اَنت ماں علمی ۆ چاگردی پڑاں رُدانت ۆ دێما برئو اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *