مروچی : ۷ شهریور , ۱۴۰۰
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

نۆکێں دولت په نابرابریان دور کنگ ۆ ملکءِ تهے ۆ ڈنءِ سکّی ۆ رۆزیگی مشکلان حل کنگءَ جهد کنت

نۆکێں دولت په نابرابریان دور کنگ ۆ ملکءِ تهے ۆ ڈنءِ سکّی ۆ رۆزیگی مشکلان حل کنگءَ جهد کنت

شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (5 شهریور 1400/ 27 اگوست2021) گۆں اشاره به سیزدمی دولتءِ کابینهءِ صلاحیتءِ تاییدءَ ۆ اے دولتءِ کارے بنگێجءَ وتی امێتواریءَ درشانی کرت که نۆکێں دولت توانت گۆں «رۆزیگی مشکلان حل کنگ» ۆ «نابرابریان زورگ ۆ ملکءِ تهے ۆ ڈنءِ مشکلان حل کنگءَ» ایرانءِ استمان ۆ خاص راج ۆ مذهبانَ به جمهوری اسلامیءِ حکومتءَ امێتوار کنت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: ما وشّال اێں که واجه رئیسیءِ وزیران شه پارلمانءِ نێمگءَ منّگ بوت اَنت ۆ سیزدمی دولتءَ وتی ائولی رسمی‌ئێں دیوانا را برجم داشت.

واجهءَ گێش کرت: امێتوار اێں نۆکێں دولت توانت ماں ایرانءِ مردمانی رنج مشکلان حل کنگءِ پڑا سۆبێن بیت ۆ گۆں تدبیر ۆ دورچاریءَ توانت فقر ۆ بےکاری ۆ بندش ۆ دگه ملکءِ تهے ۆ ڈنءِ سکّیانءَ که ملک گۆں آوان دێم‌په‌دێم انت ۆ په استمانءَ بازێں هرچءِ دار اَنت، حل اش کنت.

مولانا عبدالحمید په وسی ۆ کاری‌ئێں سرمسترانی کار گرگءَ سکّ سۆگه کرت ۆ گوشتِ: امێتوار اێں که سیزدمی دولت توانت گۆں وسی ۆ کاری‌ئێں سرمسترانی گچێن کنگءَ به ایرانءِ مردمانی مشکلان رسیدگی کنت. امێتوار اێں واجه رئیسی هماپێم که ماں تحلیفءِ دیوانا اشاره‌ی کرت توانت گۆں بنیادی قانونءِ لهتێں بند ۆ دگه قانونانی اصلاحءَ مردمانی مشکلانءَ حل کنت.

واجهءَ سکّ سوگه کرت: امێتوار اێں نۆکێں دولت گۆں دیدانکانی بدل کنگ، عدالتءِ اجرا ۆ کار گرگ شه راج ۆ مذهبانی وسی‌ئێں مردمان ماں ڈیه، استان، وزارتجاه ۆ ملکءِ مزنێں پُستان په ملکءِ یکویی ۆ نابرابریانی دور کنگءَ که گێش شه چل سال انت ملک گۆں آوان گرفتار انت، جهد کنت ۆ تیوگێں راج ۆ مذهبانءَ به جمهوری اسلامیءِ حکومتءَ امێتوار کنت.

زاهدانی خطیبءَ «مقابله گۆں کرونا» ۆ «مردمانی سلامتیءِ تامینءَ» شه دولتءِ ادگه اگده‌ئان زانت ۆ گوشتِ: نۆکێں دولت هماپێم که واجه رئیسی جار جت ات ۆ ما هم پێسرءَ لۆٹ اِت اَت، مردمانی سلامتیءِ تامین ۆ مقابله گۆں کروناءَ وتی کار ۆ رهبندانی لڑءِ اولءَ به هلّ ایت.

🔹بدکرداری گۆں بندیگان اسلامی شریعتءِ خلاف ۆ بنیادی قانونءِ پرۆشگ اِنت

زاهدان جمعه ئے اماما وتی هبران دێمترا گۆں اشاره به کلیپءِ که شه اوین بندیجاهءِ تها شنگ بوت ات ۆ بدکرداری گۆں بندیگانءَ نشانے دات، گوشتِ: گوستگێں هپتگءَ بدکرداری گۆں بندیگان ماں رسانکان شنگ بوت که پراستی دلانءَ پدردے کرت.

واجهءَ گوشت: همارنگ که ماں اسلامی شریعتءَ بدکرداری گۆں بندیگان مکن بوتگ ۆ بنیادی کانودءَ ـ که ملکی منگ‌نامهءِ ـ هم بدکرداری گۆں بندیگانءَ مکن کرتگ، بلێں افسوز اِنت که انگت افرادءِ اَنت که به اسلامی شریعت ۆ بنیادی کانودءَ دلگوشءَ نه‌کن اَنت ۆ هر کارءِ که دلشءَ لۆٹ ایت، کن اَنت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: شه اسلامی شریعتءِ دیدانکءَ بندیگ ۆ اسیران، حق ۆ حرمت دار اَنت. اگاں کسءِ جرمءِ کرتگ باید قانون ۆ قاضی آیی باروءَ حکم دنت، بلێں بندیجاهءِ ذمه‌وار ۆ ماموران حق ندار اَنت که بندیگانءَ لٹءُکٹ کن اَنت ۆ گۆں آوان بدکرداری کن اَنت.

واجهءَ گوشت: بندیگانی لٹءُکٹ ۆ بدرکرداری گۆں آوان بنیادی کانودءِ پرۆشگ ۆ اسلامی شریعتءِ خلافءَ انت ۆ اێرنگێں کردار سببءَ بےاَنت که اسلام بنّام بیت ۆ همےپێم په مئے ملک ۆ استمانءَ هم بدێں آسر دار اَنت.

زاهدانءِ جمعهءِ خطیبءَ شه عدلیهءَ لۆٹ اِت که اے قانون پرۆشانءَ سکّ مجازات کنت ۆ گوشتِ: شه عدلیهءِ ذمه‌واران لۆٹ اێں که اے افرادانءَ که قانونءَ پرۆش اَنت سکّ مجازات کنت تاں بندیگانی عزت ۆ حرمت ساتگ بیت.

شیخ‌السلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسرا گۆں اشاره به کابلءِ بالی پٹءِ تراکءَ آیرا باز گندگێں تراکءِ زانت ۆ گوشتِ: بیمکاری‌ئێں بێڑءِ که کابلءِ بالی پٹءِ کِنکّءَ بوت باز گندگێں تراکءِ اَت که ده ان نپر اۆدا کشگ بوت اَنت.

واجهءَ گوشت ناامنی ۆ اختلاف ماں هرملکءِ بیت  نقصان دار ایت، ما امێتوار اێں که گۆں اسلامی حکومتءِ آیگءَ ماں اۆگانستانءَ آیی استمان به امنیتءَ رس اَنت ۆ آوان مشکلان حل بےاَنت. بێسه کن اِت که گهترێں حکومت دینی ۆ آسمانی‌ئێں حکومت اِنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.