مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله:

شه بدێن کردان توبه کنِت

شه بدێن کردان توبه کنِت

کوشست کنت که شه پێسرے بدێن کردان پشۆمان بیِت ۆ گوں دلے سدّکا/ یقینا توبه کنت ۆ الله‌ئے نێمگا برگردت. شه پهکێن گناهان تهے ۆ ڈنّے، ٹوه ۆ گونڈان دست زورت ۆ توبهءِ نصوح کنت. هرکسی شه وتی گناهان سهی‌اِنت، وتی گناهانَ تاں گۆرّا گوں وت مبَرِت، پچے که سکّێن رۆچے دێما اِنت.

کسّے که خالصانه شه گناهان توبه کنت چۆ کسّےاِنت که هچّ گناهءِ نکرته. الله تعالی شه وتی بندگے توبه‌ئا باز وشّال بیت ۆ آیی پهکێن گناهانَ بکشیت. من هاس درّێن ورنائانَ سۆگه‌ءَ کنین که شمے توبه باز ارزشت داریت. ورنایی‌ئے وهدا که زۆربندێن دشمنے ۆ نپس ۆ شیطان مردما په نپسے لوٹانِ نێمگا تێلانکَ دَیَنت، مئے ورنائان په سار بَیَنت ۆ اے خطرناکێن کردانِ نێمگا مرَّونت، اے رنگێن ورنا الله‌ئے دێما باز ارزشت دارنت ۆ توصیف ۆ ساڑایگے لائک‌اَنت.  چۆ حضرت یوسف بیِت که وهدے په گناها لوٹگ بوت، گوَشتِه: معاذالله، شه اێشی که گناهے آماچ بین الله‌ئے باهوٹَ بین.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *