مروچی : 20 آبان , 1399
الریسونی:

پلامرزی شه فلسطین اُستمانا به رژیم صهیونیستی‌ئے دێما «شرعی ۆ انسانی‌ئێن اگده»ئے

پلامرزی شه فلسطین اُستمانا به رژیم صهیونیستی‌ئے دێما «شرعی ۆ انسانی‌ئێن اگده»ئے

سنی‌آنلاین| اسلامی زانتکارانِ جهانی‌ئین تپاکی‌ئے سرمسترا گوں اێشی که «فلسطین ۆ بیت‌المقدس ۆ مسجدالاقصاوے سکّی، مئے گِردانِ سکّی‌انت» پلامرزی شه فلسطین اُستمانا را «شرعی ۆ انسانی‌ئێن اگده‌ئِے» زانتِه.

په سنی‌آنلاین سرهالا به نکل شه فلسطین هالرسانی‌ئے بنجاها، ڈاکٹر احمد الریسونی وتی هبرانِ تها به میان استمانی‌ئێن مراگشا به نام «قدس امانتے … رهوتَے خب کنگ گوں (اسرائیلا) خیانت اِنت» که شنبه ۆ یکشنبه‌ئَے رۆچان (7 و 8 نوامبر/ 17 و 18 آبان) ماں فضای مجازیا برجم دارگ بوت، تاکید کرت: پلامرزی شه فلسطین ملتا ۆ آوان شرعی‌ئێن جنگان هر رنگے که بیت په تیوگێن مسلمانان واجب اِنت ۆ اے اگده به گرد دنیاوے آزات ۆ باشرفێن مردمان گردنائنت شه هر دین ۆ راجے که بَیَنت.

 اسلامی زانتکاران جهانی‌ئین تپاکی‌ئے سرمسترا گوَشت: صلح ۆ رهوتے خب کنگ گوں اتّابڑ ۆ جنایتکارێن اسرائیلا جوڑَ نبیت ۆ اے صلحے جوڑ بیگ همێشنت که فلسطین استمان مَدت بیت تاں وتی حقا پدا گیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *