مروچی : 2 مهر , 1399
مولانا عبدالعزیز رحمه‌الله:

قرآنا یات گرِت ۆ آیی ردا کردار کنِت

قرآنا یات گرِت ۆ آیی ردا کردار کنِت

اَے سنگتان، قرآن شریپے یات گرگے هیالا بَیِت. الله پاکے پیغمبرا صلّی‌الله‌علیه‌وسلم پرمایش کرته: شُمے گهترێن همائنت که قرآنا یات گیت ۆ دگرانَ یات دنت. واجه‌ئا نگوَشته شمے گهترێن همائنت که باز نفل بوانیت، نفلی‌ئێن روچگ گیت یا خیرات دنت ۆ گُپتْ کنت یا باز ذکر کنْت. پمێشا قرآنے یات گرگ ۆ آیی یات دَیَگ باز هژدری‌ئنت. قرآن مجید شمے بینادی کانون ۆ مێتگی‌ئێن کانوننت ۆ شمے دنیا ۆ آخرتے سۆبمندی‌ئے سوَبِنت. شما وختےکه توانِت کٹ ۆ کار یات گرت، توانِت فیزیک ۆ شیمی ۆ حساب ۆ هندسه یات گرت گڑان مگه نتوانت سی جزء شه کلام‌الله‌ءِ مجیدا یات گرت؟
جهد کنِت گێشتر قرآنے بزانتا در برت، ته زانِت چےءَ وانِت. اگه کسّے قرآنا گشت گشتا شه اول ته آخرا بوانیت بلێن سرپد مبیت که چےءِ وانته گڑان اے رنگے وانگ اصلاح ۆ هدایتے سوَبَ نبیت. وهدے که تلاوتَ کنن سابْکێن گو الله‌ئا هبرَ دیَن، پمێشا بائد زانن که قرآن چه کُلَه‌ئے په امّا داریت ۆ الله‌ئا چه پرمانے داته.
په درور اگه یک نمد ۆ نامه‌ئے شه یک انگرێزی زبانێن سنگتے شمے دستا کپیت، آیرا یک انگرێزی زانتێن نپرےءِ کرّا برِت ته په شما رجانکِ کنت ۆ شما زانت که شمے سنگتا چه کله‌ئے په شما دێم داته. اے قرآنا را شمے گهترێن سنگتا شه آسمانا په شمے هدایت ۆ سۆبمندیا دێم داته، پمێشا من ۆ شما بائد آیی رجانکا یات گرن.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *