مروچی : 17 مرداد , 1397
واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

حج یکے چہ دینِ ٹوھیں برنامہ و پروگرامان‌ انت

حج یکے چہ دینِ ٹوھیں برنامہ و پروگرامان‌ انت

واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے ھفتہ (12 مرداد 1397) ءٰ زاھدانِ جمعۂ نمازِ دیوانا وتی گپ و بیانانی تھا گوشت:

✅ حج یکے چہ دینِ ٹوھیں برنامہ و پروگرامان‌ انت. حج انسانا جوڑ کنت و آئیا ھدایت و تچکیں راھا کاریت.
✅ حج یک سَبَق‌جاھے انت کہ اودا انسانا وڑوڑیں سبق و درس دیگ بیت. انسان حجِ تھا اطاعت و فداکاری، توحید و اخلاصِ سبقا گریت.
✅ حج مردما دژمنانی دیمِ اوشتگ و انسی و‌ جنّی شیاطینِ جنْگا یاد دات؛ شیطانِ ڈوک ‌جنگِ مقصد آئی جنَگ و ھکّل و چہ وتا دورکنگ انت.
✅ طوافِ ٹیما وتی کوپگانی سرینگِ معنا ایش انت کہ انسان باید دینِ آ دژمنانی دیما که لوٹنت دینِ چراغ و بتّیا خاموش کننت، بوشتیت و چہ وت سستی و نزوری یے پیش مداریت.
✅ حج یک ٹوہ و بے مٹّیں عبادتے انت، یک جھانی تجمعے بنیاد انت.
✅ آ که حجا رونت چوبی اللہِ‌ نیمگا روگ انت، اللہ ھرجا ھست انت، بلے حرمین شریفین عبادتِ مرکز و بُنجاه انت.
✅ باید حاجی وتی تمامیں کار و دندا و فکر و ھیالاں ھمدا بلّ انت و دلگوشش تھنا اللہِ نیمگا ببیت. باید اے موسما گوں توبہ و دعا و زاریا بگوازین انت.
✅ هما اندازه که انسانا په آپ و نان و دوا و نفس کشّگا ضرورت هست، گیشتر چه آئیا پہ پہ دل و روحِ پاکی و معنویتا ضرورت ھست.
✅ اللھا عقیده باروا انسان گھتریں عقیده نیمگا رھشونی کرتگ و تچکیں راہ و یکیں خداءِ بندگی کنگِ راه انسانِ دیما ایر کرتگ.
✅ توحید سک مھم انت، پچے که اگہ عقیده تھا شرک بیئیت، عقیده یا فاسد کنت و ایمان نابود کنت.
✅ اللہ پاکا جوانیں کردار و اخلاق باروا ھں انسان گھتریں کردار و اخلاقِ نیمگا رھشونی کرتگ تا انسان اللہِ نزیکی و قربا حاصل بکنت.
✅ اللھا حضرت رسول دیم داتگ تا گھتریں اخلاق سرا عمل بکنت و پہ گرداں نمونہ ببیت.
✅ دین پہ انسانِ جوڑکنگا انت و یک پروگرامے انت تا کہ انسان بتوانت اللہِ جھمنند زمینِ سرا ببیت و آخرتا اللہِ نزیکیا حاصل بکنت و بھشتی ببیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *