مروچی : 19 اردیبهشت , 1397

سیره نبویِ تعلیمی دوره دارالعلوم زاهدانا برجم دارگ بوت

سیره نبویِ تعلیمی دوره دارالعلوم زاهدانا برجم دارگ بوت

سیره نبویِ تعلیمی و آموزشی دوره که چه شعبانِ اولا دارالعلوم زاهدانا بنگێج بوتگت، زێگێں صباحا آسر بوت.
سنی‌آنلائنِ هالکاریا، اِے بیست رۆچی دوره تها بازێں مولوی و طالبے چه مختلفێں جاهاں بهر زرتگ و اِے مدتا پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلمِ زندگیِ بازێں بهرے آیانا سبق دیگ بوتگ.
مولوی حبیب الله مرجانیا اِے دورۀ گڈی دیوانا گوشت: اِے دوره تها پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلمِ مکی و مدنی سیرت، جنگ و غزوات، پیغمبرِ دوستی، وحیِ اقسام، واجهِ اخلاق و صفات و دگه موضوع و بُن‌گپاں په بهر زورۆکاں بیان کنگ بوتگ.
اِے دورۀ گڈی دیوانا که واجه مولانا عبدالحمیدا هں بهز زرت، واجها وتی گپانی تها چه اِے دورۀ برجم‌دارۆک/ برگزارکنۆکاں منتواری کرتگ و په اِے رنگێں دورۀ برجم دارگا تأکید کرت.
مولانا عبدالحمیدا همے پیما رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلمِ سیرت چاگرد و جامعۀ تحول و بدل بیگِ سبب زانت و گوشتی: واجهِ سیرت مسک و عطرے که هرچے گێشتر تذکره بیت، مئی چاگرد و دیواناں گێشتر وشبو کنت.
واجها گێش کرت: اسلامِ دینا ما را مأمور کرتگ که قرآن و پیغمبرِ سیرتا یاد بگرین، سرپد بئین و شنگ بکنێں.
زانگی اِنت که اِے تعلیمی سیره گۆں سیره نبویِ انجمنِ همتا برجم دارگ بوتگ و اِے دوره تها غیر چه دارالعلوم، زاهدانِ دگه مدرسه یانی لهتے استادا وتی بحث و سبق په طالباں پێش کرتگنت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *