مروچی : 16 اردیبهشت , 1397

شعبان عبادتِ ماه اِنت

شعبان عبادتِ ماه اِنت

یکّے چه با فضیلت و با برکتێں ماهاں شعبانِ ماه اِنت. اِے ماه یک ٹۆهێں فرصتے په اِشی که په رمضانِ مبارکێں ماها مردم تیاری بگریت. شعبانِ رۆچگ و عبادت مردما په رمضانِ گێشتر بهر زورگا تیار کنت. هر اندازه که چه اِے ماها گێشتر بهر زورگ بیت، رمضانِ ماها گێشتر توفیق په اللها عبادتا حاصل بیت.

اسامه بن زید رضی‌الله‌عنه گوشیت من گوشت: اَے پیغمبر! من ندیستگ تو هچ ماهے اندازه شعبانا رۆچگ بگرئے؟ واجها گوشت: اِے رجب و رمضانِ درمیان ماهے اِنت که مردم چه آئیا غافل و بے ترانگ بنت، و اِے هما ماه اِنت که عمل رب العالمینِ نێمگا بُرز برَگ بنت، گڑا منا دۆست بیت که منی عمل هما حالا که من رۆچگاں برز برونت. اِے حدیث امام نسائی و بیهقیا روایت کرتگ
دگه روایتے تها که امام بخاری و امام مسلما نقل کرتگ بی‌بی عائشه صدیقه رضی‌الله‌عنها گوشیت: من ندیستگ که پیغمبر رند چه رمضانا هچ ماهیا گێشتر چه شعبانا رۆچگ بگریت.

امام ابن جوزی رحمه‌الله گوشیت: بزاں آ موسم و وهداں که مردم چه آیاں بے ترانگ اَنت، سک گران‌قیمت اَنت، پچے که مردم گۆں وتی عادت و خواهشاں دلگۆش اَنت، گڑا اگه نیکی و احسانِ لۆٹۆکێں بندگے آیانی سرا مواظبت بکنت، اِے آئیِ حرص په نێکی اِنت. پمشا صباحِ جماعتِ نمازِ حاضر بیگ فضیلت دیگ بوتگ پچے که بازێں مردمے چه اِے وقتا غافل و بے ترانگ اَنت و همے پیم مغرب و عشاءِ درمیانِ وقت و شپِ نێم و بامگاهِ عبادت فضیلت دیگ بوتگنت.

امام ابن رجب حنبلی گوشیت: شعبانِ رۆچگِ باروا گوشگ بوتگ که شعبانِ رۆچگ تمرینے په رمضانِ رۆچگا تا رمضانِ رۆچگِ تها سکّی و گرانی یے پێش مییت، بلکێں گۆں شعبانا رۆچگِ تمرین کنت و هێل و عادت گریت و گۆں شعبانِ رۆچگا رۆچگِ شیرینی و لذتا چشیت، گڑا رمضانِ رۆچگا گۆں قوت ؤ زور گپت کنت.

✍🏽 رجانک: شاکر رئیسی


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *