مروچی : 5 اسفند , 1396

واجه مولانا عبدالحمیدا سوریاءِ غوطه شرقیِ مردمانی بێراں کنگ په ترندی اِێرجت

واجه مولانا عبدالحمیدا سوریاءِ غوطه شرقیِ مردمانی بێراں کنگ په ترندی اِێرجت

په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، مولانا عبدالحمید صاحبا زی (4 اسفند 1396)ءِ زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا په دنیاءِ زۆراکانی ناکامی چه سوریاءِ مردمانی بێراں بیگا سک گلّه کرت ؤ چه مردمانی لۆٹت که په بےوسانی نجاتا دعا کننت.
واجه مولانا عبدالحمیدا گوشت: مرچی دنیاءِ تها لهتے انسان هست که بےرحمیِ تها هما جاها رستگنت که دِرّۆک ؤ تَل کنۆکێں حیوانا هں آیانی دێما شرمنده اَنت ؤ سر اِش جهل اِنت. هچ حیوانیا تا هنو اینچو انسان نه کشتگ، اپسوز اِنت که غوطه شرقی که چه سوریاءِ دمگان اِنت، اِے رۆچاں سک بمب گواریانی چێرا اِنت. چه تمام مردماں دزبندی اِنت که په اِے بےوسانی نجاتا دعا کننت.
واجها گێش کرت: غوطه شرقیِ منطقه چه هما ملکان اِنت که اِے رۆچاں اۆداں هونِ جو تچان اِنت ؤ بےگناهێں انسان چه جنێنا گپتگ تا زهگ ؤ پیرێناں هۆرکشی/قتل عام بنت. امریکه ؤ‌ روسیا ؤ لهتے دگه محلی حکومتاں بےگناهێں انسانانی کشگ ؤ بێراں کنگا هچ پرواه نێست.
زاهدانِ اهل‌سنتِ پێشنمازا چه جامعه جهانی ناکامیا په ترندی گلّه کرت ؤ گوشتی: مرۆچی زندگێں دل دنیا تها کمّ اِنت ؤ کس په بےوساں دل نسۆچیت. حقوق بشری هۆربند/سازمان ؤ مرکزاں چه اِے قتل ؤ کۆشانی دێمگیریا بےواک اَنت، سازمان ملل ؤ شورا امنیت هں بےاثر بوتگنت.
مولانا عبدالحمیدا درّائێنت: جهانی زۆراک نه اِشی که هچ جهدے په جنگ ؤ گرؤکشّانی دێمگیریا نکننت، بلکێں گۆں «تروریسمِ دێمگیریِ» نیمّونا وتی مراداں که مسلمانی کشگ ؤ اسلامی ملکانی ویراں کنگ اِنت پوره کننت.
بی‌بی‌سیِ حالا تا زیگێں رۆچا 462 نفر چه سوریاءِ فوجِ بمب گواری اُرشاں بێراں بوتگ. سازمان مللِ کماشا گوشتگ که غوطه شرقی هنّو جهانِ سرِ جهنم بوتگ.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *