مروچی : 29 بهمن , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

آ جهگیراں که په استانِ بهرکنگا زۆر جننت، گهتر اِنت برونت په مردماں کارے درگێج اَنت

آ جهگیراں که په استانِ بهرکنگا زۆر جننت، گهتر اِنت برونت په مردماں کارے درگێج اَنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے هفتگِ (27 بهمن 1396) زاهدانِ اهل‌سنتِ جمعه‌یِ نمازا په لهتے جهگیر/ نماینده‌یِ زۆر جنگا په سیستان ؤ بلۆچستانِ تقسیم ؤ بهرکنگا اشاره کرت ؤ گوشتی: آیاں که استانِ بهرکنگِ پدا اَنت، گهتر اِنت برونت په مردماں کار ؤ‌ دندائے درگێج اَنت.

🔷واجها دێمترا گوشت:
🔹- اپسۆز اِنت که لهتے نماینده ؤ جهگیرا په سیستان ؤ بلوچستانِ استانِ بهرکنگا زۆر پر دینت ؤ اِے گپا شورا اسلامی مجلسِ تها چِست کننت، گۆں اِشیا که ملکِ وزیرا استانِ بهرکنگ په استانِ پائدگا نزانتگ ؤ دولتِ دل هں په اِے تقسیم ؤ بهرکنگا نه کشّیت.
🔹- سیستان ؤ بلۆچستان گۆں همے ناما یکے چه ملکِ دپ‌کپتگێں استانان اِنت، اِے استانِ تها سیستانی ؤ بلۆچ گۆں دۆستی ؤ بے هچ جنگ ؤ جێڑه اِے زندگی کننت. اگه استان بهر کنگ بیت، گڑا مئی استان کَپ‌کپ کنگ بیت ؤ وتی هنّوگێں مزنیا چه دست دادت.
🔹- ما گۆں چمّا دیستگ آ استاناں که بهرکنگ بوتگنت، هچ پائدگے آیاں نکرتگ، بسّ آ استانانی جمعیتی بافت ٹگل وارتگ، آیانی حالات هما پێشی پیما پشکپتگ.
🔹- ما گۆں آیاں که استانِ بهرکنگا نمنّنت تپاکیں ؤ اِشانی فکرا صحیح زانیں.
🔹- استانِ تقسیم کنگ مزنێں اختلاف ؤ چِست ؤ‌ اِێرے کاریت، خاصکار په مرزانی الّم بیگا، اِے اختلافاتِ آسر خطرناک اَنت. اِے گپّ عاقلانه نهنت ؤ بدتر کێنگاں گێشتر کنت.
🔹- آ جهگیر ؤ نماینده‌یاں که استانِ بهرکنگِ پدا اَنت، په استانِ مشکلاتِ حل ؤ گیشّێنگا جهد کننت، په مردماں کار ؤ دندائے درگێج اَنت ؤ په استانا گێشتر مالی اعتبار بگرنت.
🔹- استانِ ٹوه‌ترێں مشکل نابرابری، بےکاری ؤ مرزانی بند بیگ اِنت، اگه استانِ مرز پاچ کنگ بنت ؤ چه استانِ معدن ؤ دگه ذاتی توانائیاں بهر زورگ بیت، ضرور استانِ مشکل حل بنت.
🔹- تبعیض ؤ نابرابری استانا ؤ خاصکار سیستانا سک باز اِنت. سیستانِ 40 مں صدِ مردم سنّی اَنت، بلے انگتا یک فرماندارے چه سنّیاں گچێں کنگ نبوتگ.
🔹- چه تمام جهگیراں همے امیت هست که په شیعه ؤ سنیِ درمیانِ تبعیضِ کارگنگا جهد کننت، عقل ؤ قانون هں همشیا گوشیت. استانِ آباتی گۆں یک راج ؤ یا یک پاٹے نبیت، بلکێں باید په استانی آباتیا چه تمام قوم ؤ مذهبانی رندگیراں مں اداره ؤ‌ کارگسانی تها کارگرگ بیت.
🔹- چو مبیت که ما «شیعه» ؤ «سنی»، «بلوچ» ؤ «سیستانیِ» ناما بگریں، ما گرداں براسیں ؤ هۆر زندگی کنێں، ما گۆں عزیزێں سیستانیاں جدا نهین ؤ آیانا وتی براس زانێں.

🔹- مولانا عبدالحمیدا گڈسرا چه شش نماینده ؤ جهگیرا که په رئیس جمهورا نامه‌اِش نبشتگ ؤ وتی مخالفتش گۆں استانِ بهرکنگا جار جتگ، منتواری کرت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *