مروچی : 9 دی , 1396
زاهدانِ جهگیر/نماینده:

بلوچی زبان باید مں آموزش ؤ پرورشِ وانگجاهانی تها وانینگ بیت

بلوچی زبان باید مں آموزش ؤ پرورشِ وانگجاهانی تها وانینگ بیت

زاهدانِ جهگیر مں ایرانِ شورا اسلامیِ مجلسا په سیستان ؤ بلوچستانِ بازیں مردمے پدمانگ چه وانگا اشاره کت ؤ گوشتی که باید په اے مشکلِ گیشّینگا شر دلگوش کنگ ببیت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه علیم یارمحمدیا گوشت: گوں اِشی که رند چه انقلابا لهتے کار بوتگ، بلے اپسوز اِنت که مئی استانا آموزش ؤ پرورشِ تها که هر چاگردِ ڈیکی اِنت، وشیں جاورے نیست.
اِے جهگیرا گیش کرت: استان سیستان ؤ بلوچستانا چه ملکِ تمام جاهاں کمتریں آموزشی ؤ وانگی جاه هست. 117 هزار نفر مئی استانا چه وانگا پد منتگنت که چه آیاں 24 هزار نفر زاهدانی اَنت، باید کارے کنگ بیت که اِے مشکل گیشّینگ بیت.
زاهدانِ جهگیرا همے پیم په ماتی زبان وانینگا تأکید کرت ؤ گوشتی: وهدے که سیستان ؤ بلوچستانِ 75 مں صد (75%) مردم«بلوچ» اَنت، باید آموزش ؤ پرورش په ماتی زبانِ وانینگا دلگوش بکنت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *