مروچی : 3 تیر , 1396

واجه مفتی رعایت‌الله روانبد وتی ابدمانیں جاها آرام گپت

واجه مفتی رعایت‌الله روانبد وتی ابدمانیں جاها آرام گپت

واجه مفتی رعایت‌الله، چهبارِ جامعه حرمین شریفینِ مزنیں استاد ؤ مفتی مرچ سهبا (12 خرداد 1396) دنیا ویل دات ؤ دیم په وتی ربّا رهادگ بوت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مفتی رعایت‌اللها وتی وانگ چه دارالعلوم کراچیا دربرتگ ؤ رندا په علمی ؤ دینی جهد ؤ کوششا چهبارا جه‌منند بوتگ. واجها وتی با برکتیں عمرِ تها چهبار بلاهیں دینی مدرسه‌ جامعه حرمین شریفینِ طالب سبق داتگنت ؤ گوں اِشیا هور دولتی دربرجاهانی نودربر چه وتی زانت ؤ علما سوبمند کتگنت.
مفتی رعایت‌الله چو وتی واجهیں پت مولانا عبدالله روانبدا (بلوچستانِ سعدی) په بلوچی ؤ فارسی زبانا شعر ؤ لچه پربستگ ؤ بربرے گوں وتی وشیں گٹا وانتگنت.
همے پیم مفتی صاحبا بازیں دینی کتابے چوشکه “اقتصاد اسلامی” ؤ “دولت اموی از صعود تا سقوط” فارسی زبانا نبشتگ ؤ رند چه وت پشت گپتگ.
مرحوم مفتی رعایت‌الله روانبدِ جنازهِ نماز مرچی چهبارِ جامع مسیتّا رند چه آدینگِ نمازا گوں واجه شیخ‌الحدیث مولانا عبدالرحمانِ پیش نمازیا وانگ بوت ؤ رندا واجه چهبارِ قبرستانا آرام گپت.
بلوچستانِ بازیں واجه ؤ زانتکارے چوشکه واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، مولانا محمد حسین گرگیج ؤ بازیں ادبی ؤ لبزانکی گلے چه بلوچستان ؤ درملکا وتی اپسوز ؤ دلپدردی چه مفتی رعایت‌اللهِ وفاتا جار جتگ ؤ وتا غمانی شریدار زانتگ.

➖سنی‌آنلائنِ باسک ؤ کارنده اِے بلاهیں هستیِ چه دست دیگا واجهِ لوگی مردم ؤ سیاداں ؤ په کل بلوچ راجا تسلیت گوشنت ؤ چه پاکیں ربِّ بارگاها په واجها رحمت ؤ مغفرت ؤ په پشپداں اِے گرانیں غمِ دیما صبر ؤ اوپارا لوٹوک اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *