مروچی :دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳
مَں دو نامه یکّے په سومالیِ راجکماش ؤ دگرے په ایرانِ دَرملکی وزیرا؛

مولانا عبدالحمیدا لوٹت که په بلوچستانِ ماهیگرانی آزاتیا جهد کننت

مولانا عبدالحمیدا لوٹت که په بلوچستانِ ماهیگرانی آزاتیا جهد کننت

شیخ الاسلام مولانا عبدالحمیدا مں دونامه/ نمدی یکے په حسن شیخ محمود سومالیِ راجکماش ؤ دگرے په محمدجواد ظریف، ایرانِ درملکی وزیرا، لوٹت که په کنرکِّ ماهیگرانی آزاتیا چه سومالیِ دُزانی دستا جهد کننت.
په سنی‌آنلاینِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا مَں اِے نامه‌یا وتی اپسوز چه 8 اسیر/ بندیگِ بیراں بیگا درشاں کرتگ ؤ چه سومالی ؤ ایرانِ اِے دوئیں ٹوهیں کارمستراں لوٹتگ که په هشتیں بندیگِ آزاتیا که انگت دزّانی دستا بند اَنت، جهد کننت.
مَں یک بهرے چه مولانا عبدالحمیدِ نامه‌یا په حسن شیخ محمودا یهتگ: تا هنو 20 ماه چه اِشانی گیر کپگا گوستگ، آیانی لوگی مردم که دگه نان‌آروک نیستنش، سک پریشان اَنت، من چه تو دزبندی کناں که په اِشانی آزاتیا جهد کنِت.
مَں واجه مولانا عبدالحمیدِ نامه یا دیم په محمدجواد ظریفا یهتگ: یکّے چه هر درملکی وزیرانی وظیفه‌یاں مردمانی جانِ بچّینگ اِنت، من چه شما چه دلِ جهلانکیا لوٹاں که وتی تمامیں زورا په اِے بندیں اسیرانی واستا بجنِت.
گوشگی اِنت سال 1393 شمسیا بهمن ماها بیست‌ؤیک نفر چه ایرانِ کنارکِ شهرِ ماهیگراں دریا یا شتگنت، پچ‌ترّگ وهدا سومالی دزّاں گپتگنت، چه اِشاں 8 نفر دزّانی دستا بیراں بیتگ ؤ دگر 5 نفر جستگ ؤ 8 نفر دگر انگتا دزانی دستا بند اَنت ؤ دزّ په آیانی آزاتیا مزنیں مالے لوٹنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *