مروچی : 30 مرداد , 1395

ملاکمالانءِ شرپا چهبارءِ مراگشءِ هال

ملاکمالانءِ شرپا چهبارءِ مراگشءِ هال

پشمبے ، 21 مرداد 1395 هـ ش ، همدپ گوں 11 اگست 2016 و 8 ذی القعده 1437 هـ ق ئا چهبار ادب دوستاں بلوچی زبانءِ وش لسانیں، نامداریں شائر و برزشکر الهان، کلاسیکی شئرانی بے تاجیں بادشاه، نازینک، دستونک و غزلءِ شاهکار، دشتیاری و چهبارءِ نندوکیں مزن ازمگر، نمیرانیں ملا کمالان هوتءِ شرپا یک مزنیں بین المللی دیوانے ماں چهبارءِ منطقه آزادءِ مستریں سالونءَ عبدالوهاب ایران نژادءِ سردبیریا چه اداره ارشاد اسلامی استان و شهرستان چهبار، سازمان منطقه آزاد چهبار، شهرداری بندرچهبار، شورای اسلامی چهبار، بلوچی لبزانکی گل چهبار، انجمن موسیقی ایران و چهبارءِ ادیب، کلمکار و زانتکارانی همکاری مالی و جانی مدتا صباح تں بیگاها په شان و شوکتے برجم دارگ بیت که چه فرانس، تهران، زاهدان و بلوچستان ءِ کنڈ کنڈا چوکه زابل، واش، سراوان ، سرباز، ایرانشهر، لاشار، نیکشهر و چهبارءِ ادیب و کلمکاراں بزاں هرطبقهءِ پگرءِ مردماں په گلے بهر زرت که اے شاهی سالونا په نندگا جاه نیست ات.
دیوانا سئے بهرکت کنے: 1. زانتکارانی گشتانک، 2. کلمکارانی گوهرکیمتی ایں نبشتانک، 3. زیملی دیوان.

گشتانک دیوکاں: واجه حسین مسگرانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، حامد علی مبارکی رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد چهبار، حجت الاسلام والمسلمین قاسمی‌زاده امام جمعه چهبار، بهرام جمالی مدیرانجمن موسیقی کشور، محمد رضا درویشی آهنگساز، پژوهشگر اقوام ، واجه محمود دولت کردستانی مدیرکل مرکز صداوسیمای سیستان و بلوچستان، سید محمود حسینی پیسری استاندار سیستان و بلوچستان، واجه علی محمد موهبتی، دکترآرمون راکیان بختیاری، محمدامین محمدی، رئیس اداره ارشاد اسلامی چهبار، و واجه نصیراحمد ملازهی معاون هنری اداره ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستانا گشتانک و کیمتی سوج دات. اگه اے لوٹانی سرا عمل به بیت سرجمیں بلوچ راجا سک پائده رسیت.

دومی بهر زانتکاریں کلمکارانی نبشتانک ات انت که واجهاں ، دکتر عبدالغفور جهاندیده ، استاد دولتی بخشان ، استاد پیرمحمد ملازهی پولکار و تحلیل گر سیاسی، فرهنگی ، شبه قاره هند، واجه کریم باشنده ، واجه واحدبخش بادپا، دکترایرج افشارسیستانی ، استاد عبدالحمید ایران نژاد، حاجی غلام حیدر قبا کزوری، عبدالسلام بزرگزاده و علی رحماندوستا نبشتانک بزاں مقاله ونت.

سیمی بهر ساز و زیملی دیوان ات که استاد علی محمد بلوچا په سرود ساز جت ، گروه موسیقی ساحل مکران واجه اسحاق بلوچ مقدما صباه ووبیگاه دو برا وتی کرامات پیش داشت و هدامرزی کمالان ءِ یاد تازه کت، گروه موسیقی گورانکش gourankash واجه علی محمد بلوچ ، گروه موسیقی وژنام ، گروه موسیقی باهو کلات ، پنڈوک و گل محمد بلوچ و فرانس ءِ زیمل ساچیں مهمان واجه ژاندورینگا په سرود و آئی ءِ کسانیں چک ءِ هوریں ساز بزاں تمبورگ سد ستائے لائک ات.
اے درستیں واجهاں په هدامرزی ملاکمالان ءِ ترزا شئرجت و بهشت هنکین ءِ یاد تازه کت. اگه اے واجهاں کمکے حکومتی یا ان جی او انجمنی سرپرستی ، مالی مدت و زانتکاری دیگ به بیتیں گڑا هما ملائی دور پدا زندگ بیتگ ات و گیدی سوت بزاں کلاسیکی شئر په شرتریں وڑے رواج گپتگ و دیمروی کتگ ات.
زانتکاراں ماں وتی پرگنجیں گشتانکاں ، کلمکاراں ماں وتی گوهرکیمتی ایں نبشتانکاں ، زیمل کاراں ماں وتی شیرکنیں ساز و وشیں گپتاراں ، بلوچی زبان و دود وربیدگ ءِ زندگیں درورات انت. اگه کمی ئے پشتکپتگ ات گڑا بزرگواریں زانتکاریں واحدبخش بادپا، دکتر عبدالغفور جهاندیده، عبدالوهاب ایران نژاد ، علی بخش دشتیاری، کریم باشنده، حمیدالله سردارزهی ، فاروق هوت و عبدالسلام بزرگزاده ءِ گلگدارا کلیپ ءِ شکلا په شرتریں وڑے ، عام فهم و ساده ایں رنگا پوره کت.
زبان ءِ توکا زیمل ءِ بستار ، زیمل و شئرءِ اواریا شائری ترز و ادا ، شئرءِ کدر و کیمتا چنچو بالاد بارت، ملاکمالانءِ زند آدینک ، شئرءِ رنگا بلوچی زبان و اسلام ءِ هزمت ، بلوچ راجا ملاکمالان و دگه شائرانی جایگاه و آیانی کسمپرسی ، دود و ربیدگ ءِ رکینگا آیانی مالی ، جانی و زبانی مدت ، وتی پادانی سرا اوشتارینگ و کوپگ دیگ و دگه دگه بن گپانی سرا سرجم و کاملیں گپ جنگا زانتکاری دیگ بیت.
اے دیوانا اگه په کچّه چینی چماں بچارے چه هرنیمگا کامل ات. منی هیالا یک روچی سمینار چد و شرتر بیت نه کنت.
په مهمانانی سهولت بهتریں وراک ماں بهتریں هوٹلا، په راحت و آراما بهتریں وابجاه ءِ بند و بست کنگ بیتگ ات. ورنایاں په کندگیں دپ و گشاده ایں پیشانیگے وتی ژندیاں چیردیاں، لک پاد اوشتاتگ و په مردمانی هزمتا لانک بستگ ات که چه هر لحاظا بے مٹ بے درورات ءُ اے وژنامی ءِ پاگا ما په دبیرءِ دورگندی و چهبار ، ایرانشهر و نیکشهرءِ روشن پگریں ورنایانی سرا دئیں که په وتی وژنامی و مردمانی راحتا اے پیمیں مراگش ءِ برجم دارگا شپ و روچش نه زانتگ و وتی بے وابی ، ناراحتی،  مالی و جانی هزمت اش هچ کمار نه کتگ. په اے بے ریا و روئیں هزمتا واجهانی وژنامی دین و دنیائے کامیابی، درستیں بلوچستان ءِ مردم و بلوچ راج ءِ دلی واهگ و مراد انت. مئے دعا انت که الله پاک آیانا په راجی کاراں گیشتر هاٹی بدیات و زندءِ هر پڑا سوبین بات انت و کامیابی آیانی پاداں بچکات. هنچوبات.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *