مروچی : 27 اسفند , 1392

مولانا احمد نارویی- رحمه الله- ءِ تشییع جنازهءِ مراسم ماں زاهدانءَ برجم دارگ بوت+ عکس

مولانا احمد نارویی- رحمه الله- ءِ تشییع جنازهءِ مراسم ماں زاهدانءَ برجم دارگ بوت+ عکس

واجه مولانا احمد ناروئی- رحمه الله- ، زاهدانءِ جمعه نمازءِ موقتیں پیشنماز و دارالعلوم زاهدانءِ اداری معاون زی دوشنبه (26 اسفند 1392 / 17 مارچ 2014)  رند چه ماشینءِ چپ بوگءَ إے کوڑه إیں دنیائی یله دات.

په سنی آنلاینءِ حالکاری ءَ مولانا احمد ناروئی- رحمه الله-  یکے چه ایرانءِ اهلسنتءِ مزنیں شخصیتاں ودارالعلوم زاهدانءِ استاد حدیث، رند چه ماشینءِ چپ کنگءَ  چه إے دنیاءَ رکستی کت و آ جهانءِ نیمگءَ شت.
ماں إے حادثه که  ماں حصارو ءِ راهءَ پیش آتک، واجهءِ چک  ٹپی بوتگ  و یک دگه همراهے ماں نادراه جاهءِ راهءَ وفات بوت.
واجهءِ جنازه مروچی (سئی شنبه 27 اسفند1392 / 18 مارچ 2014) ماں زاهدانءِ جمعهءِ نمازجاه(قدیمی عیدگاه)ءَ نماز وانینگ بوت. ماں إے دیوانءَ، گیش چه شصت هزار نفر چه علم وعلماءِ واهگ داراں آتکگ إتنت همے پیما بازیں عالمے چه ملکءِ استاناں خاص کار سیستان وبلوچستانءِ همساهگیں استاناں حاضر إتنت.
اولءَ مولانا عبدالغنی بدری ، گوں منتواری چه مردمانی آیگءَ إے دلپدردیں حال په پهکیں مردماں، خاصکار حضرت شیخ الإسلام، دارالعلوم زاهدانءِ پرسنل، مولانا احمدءِ سیاد و واهگ داراں و إے دگه عالماں تسلیتی گوشت و چه اللهءِ بارگاهءَ  خدا مرزیءِ درجاتءِ برز بوگ و دارالعلوم زاهدانءِ ذمه داراں  و واجهءِلوگءِ مردمءِ صبر و اوپارءِ لوٹوک بوت.
دیما مولانا مفتی محمد قاسم قاسمیءَ گوں وتی گلیں گپ وگالاں مردمانی دلداری دات وپرمائینتی: مولانا احمد- رحمه الله-ءِ روگ مزنیں تاوانے أت؛ وهدے که من چه إے ویلءَ سهیگ بوتاں من هنچو احساس کت که من وتی جانءِ نیمءَ چه دست داتگ. بس الله تعالی تونیت که مارا صبر و اوپار بدنت و إے ضایعهءِ برداشت کنگءَ په ما آسان بکنت.
دیوانءِ إے دگه بهرءَ مولوی سید عبدالمومن موسوی، چه واجهءِ طالبی زمانگءِ دوستاں ماں جامعهءِ فاروقیهءِ کراچی، چه مدرسه دینی امام ندوی و خراسان جنوبیءِ علماءِ نیمگءَ مولانا احمد- رحمه الله-ءِ روگی په حضرت شیخ الإسلام ، دارالعلوم زاهدانءِ طالب واستاداں وخدامرزیءِ لوگءِ مردم و پهیکیں اهلسنتءَ تسلیت گوشت. سید عبدالمومنءَ مولانا احمدی چه هما کساں زانت که جهان اسلام چه آیانی روگءَ دلپدرد بیت و ارس ریچیت.
رندءَ مولانا شهاب الدین شهیدی چه خراسان رضویءِ مردم وعالمانی نیمگءَ واجهءِ روگی دلپدردیں حالے زانت و وتیگ و خراسان رضویءِ عالم ومردمانی تسلیتی په حضرت شیخ الإسلام ، دارالعلوم زاهدانءِ طالب واستاداں وخدامرزیءِ لوگءِ مردم و پهیکیں اهلسنتءَ درشان کت. مولانا شهیدی واجهءِ روگی یکے چه هما مصیبتاں زانت که جبران بوگی نه انت.
آخر سرءَ شیخ الإسلام مولانا عبدالحمیدءَ واجهءِ روگی “مزنیں وسنگینیں ضایعه إے” توصیف کت وپرمائینتی: إے ضایعه  بے اللهءِ لطف واحسانءَ  جبران بوگی نه إنت.
واجهءَ دیمءَ مردمانی دلداری دات و آیانی په صبر و اوپارءَ لوٹ دات  ومولانا احمدءِ بارهءَ پرمائینتی: مولانا احمد – رحمه الله- جهد کاریں انسانے أت و وتی زندگیءَ په مردمانی خدمت  ومسائلءِ گیشنگءِ واستا وقف کتگ أت. وسنی وشیعیانی گورءَ خاصیں محبوبیتے هست إتی، وهر کارے که آئیءِ کوپگءَ إیر کنگ بوتیں گوں شر تریں وڑءَ انجامی دات.
شیخ الاسلامءَ إے حادثهءِ علتءِ بارهءَ پر مائینت: بوتگیں تحقیقات وچنت متخصصیں ڈاکٹرءِ چارگ إے چیزءَ پیش داریت که مولانا احمد- رحمه الله- ماشین چپ کنگءِ سببءَ وٹپی بوگ چه پهلوگ و جگرءِ نیمگءَ إے دنیائی رکست کتگ.
واجهءِ نماز جنازه گوں شیخ الإسلامءِ پیش نمازیءَ وانینگ بوت وجنازه په دفنءِ واستا په میر جاوه جادهءِ قبرستانءَ برگ بوت که اودا هں شیخ الإسلام و مولانا عبدالغنی بدریءَ وعظ کت و مردمان إش دلداری و تسلی دات.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *