مروچی :شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳

⛔️ تێل‌بری گۆں مرگ ءِ مزّگ ءَ

⛔️ تێل‌بری گۆں مرگ ءِ مزّگ ءَ

🔰 تێل‌بری یکے شه سیستانءُبلوچستان ءِ مردمانی کٹءُکاران انت که شه دند ءَ ءِ نێستی ءَ تێل‎بری ءِ نێمگ ءَ رو انت. تێل‌براں په دپارے نان ءَ ءُ لۆگمان ءِ لاپے سێر کنگ ءَ آچش ءِ سر ءَ پاد هل انت ءُ گۆں تێل ءِ گالۆناں سیمسر ءِ نێمگ ءَ تچان بےانت. اگاں زندگ ءَ سر بےانت تێلان پاکستان ءَ بها کن انت ءُ گۆں زر ءَ واتر بےانت ءُ به شرطے که برگشت ءِ راه ءَ گۆں آسمانی آفت یا سیمسری واکانی تیراں ڈُگ مه ور انت گڑا گس ءَ رس انت ءُ وت را په دگه سکێن سفرے تیار کن انت.

🔰 اے نان‌آرۆکانی دلانی تها مدام ترس هست ءُ هروهد ءَ که په سیمسرے نێمگ ءَ رهدگ بےانت ءُ گۆں لۆگمان ءَ خداحافظی کن انت امێتے نه دار انت که دوارگ آوان گند انت. مدام آوانی ماشینانی بن گرگ، آوانی تیر ورگ ءُ نون هم کۆر ءُ رۆدانی تهی بڈ گرگ مئے گۆش ءَ رس ایت ءُ ما شه اے جاور ءَ ناسهی نه اێں.

🔰 انس آرامش، سرباز ءِ هند، پیردان ئِے هلک ءِ شورا ءِ کارمستر ءُ سرباز ءِ مزن مێتگ ءِ شورا ءِ باسک که دمگی کماشے هم انت، تێل‌بری ءِ مهمێن سبب ءَ اے ڈیه ءِ مردمانی ناداری ءُ بےکاری زانت و گوشت ئِے: اگه ماں سرباز ءَ کار ءُ دند ءَ بوتێن هچ کس ءَ تێل‌بری نه کرت. په درور چنکه رۆچ دێم ءَ یک تێل‌برے ءِ ماشین بن گپت ءُ جند ئِے هم سُهت. اگه زر ءُ مال ءِ مشکل مه بوتێن هچ کس گۆں تێل‌بری ءَ وتی هۆنانی سر ءَ نه شت. ماں حالےکه گێشتری تێل‌براں ماں دورێن هلکاں کڈکانی تها زند گوازێن انت که دێم‌شۆد هم نه دار انت./ ایلنا ـ رجانک: سنی‌آنلاین بلوچی


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *