مروچی : 25 شهریور , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

اهل‌سنتِ حقّ پیش چه آیانی ناامیدی و دلسردیا دیگ ببیت

اهل‌سنتِ حقّ پیش چه آیانی ناامیدی و دلسردیا دیگ ببیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا اِے جمعۀ (23 شهریور 1397) بیانانی تها وتی اپسوز شه اهل‌سنتِ حق و حقوقِ پامال بیگا درشاں کرت و چه مسئولانی بے سُدّی و نادلگوشیا سک گله کرت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا نقل چه مولانا عبدالحمیدِ حال‌رسانی سایتا، واجها مه یک بهرے چه وتی گپانی تها گوشت: 40 سال چہ ایرانِ انقلابِ عمرا گوستگ، اهل‌سنتا اِے مدتا تپاکی و امنیت مُهر داشتگ و اِے دگه ایرانیانی کرّا تمامیں میدان و پڑانی تها حاضر بوتگنت. 40 سال عمرے اِنت که انبیاء علیهم‌السلام اِے عمرا کمالا رستگ اَنت، پچے که اِے عمرا انسانِ عقل و هوش کامل بیت و رند چه چهل سالگیا دگه امیدے په انسانِ رشد و گهتر بیگا نیست اِنت.
مولانا عبدالحمیدا دیمترا درّائینت: باریں آ ٹیم کدی رسیت که اهل‌سنت په «ایرانی» چما چارگ بیت؟ باریں آ ٹیم نرستگ که اهل‌سنتِ زانتکار ملکِ ٹوهیں مدیریت و کارانی تها کار بندگ بنت؟ آ ٹیم نرستگ که اهل‌سنتا هرجاه مذهبی آزاتی برسیت و بتواننت دلجمی سرا هر جاه وتی نمازا بواننت؟ اِے لوٹانی پوره کنگِ ٹیم کدی رسیت؟
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا تأکید کرت: هنو که 40 سال چه انقلابِ عمرا گوستگ، هما ٹیم اِنت که پیشی کمّی و کسری یے کہ اھل‌سنتِ حقّا بوتگ، باید جبران کنگ بنت. ما را ھنو یک کامل و بنیادی توجہ و دلگوشے امیت و انتظار چِہ نظامِ مسئولاں ھست انت.
واجها آخر سرا چه اهل‌سنتِ دلسردیا بیم دات و گوشتی: اگہ رند چہ 40 سالا انگت اے مشکلات حل/گیشّینگ مبنت، ما را دیم واستا دگہ امیتے نیست و نتوانیں گیش چه اشیا وتی راج و ملتا وعده دئیں.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *