مروچی : 16 اردیبهشت , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

انتظامی نیرو عمومی جاهاں تیر مجن اَنت

انتظامی نیرو عمومی جاهاں تیر مجن اَنت

واجه مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هفتگِ (7 اردیبهشت 1397) جمعۀ گپّانی یک بهرے تها په لهتے مردمانی بێراں بیگ چه انتظامی واکانی تیر جنگا اشاره کرت و گوشتی که امنیتی و انتظامی واک/نیرو چه اِشی که عمومی و پچێں جاهاں تیر جننت، پهرێز کننت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، مولانا عبدالحمیدا گوشت: بوت کنت که دژمنِ نفر هر مدرسه، اداره و هر جاهے وتا هۆر کننت، گرداں باید آگاه بنت. نظامی و انتظامی واک هں باید دژمنِ نفرانی سارا بدارنت. دژمنِ نفر هماوان اَنت که لۆٹنت مردماں ناراض کننت.
واجها گێش کرت: من باز برا انتظامی واک سۆگه کرتگنت که جهد کننت مردمانی حمایت و پلامرزیا گۆں وت کننت. ٹوه‌ترێں حامی الله تعالی اِنت ؤ رندا مردمانی حمایت و پلامرزی اِنت که گۆں آیانی خدمتا دستا کئیت.
مولانا عبدالحمیدا گوشت: اگه شما یک راننده‌اِے نێمگا که برنج، مال یا گازائێلی گۆن اِنت تیر جن اِت ؤ آ طرف کشگ ببیت، اِے کار گۆں اِشی که اللها ناراض کنت، مردمانی ناراحتی و ناراضی هں گۆں وت یاریت.
دارالعلوم زاهدانِ مدیرا درّائێنت: انتظامی نیرو باید په تیر جنگا گێشتر دلگۆش کننت، خاصکار چه تیر جنگ مں جاده و پچێں جاهاں دوری کننت. اِے دابێں تیر جنگ استانِ امنیتا ضرر رسێنیت. چو مبیت که یک نفرے نێمگا تیر جنگ بیت رندا زانگ بیت ک بزّگا برنج یا گازائێل هۆر بوتگ، اِے کار مردماں ناراحت کنت.
واجها گڈسرا گوشت: تازه‌یاں لهتے نفر چه انتظامی واکانی تیر کنگا بێراں بوتگنت، اِے رنگێں کار بدواهانی دستا نیمّون و بهانه دات؛ من پمشا اِے گپان کناں. ما انتظامی واکانا وتی عزیز و براس زانێں ؤ په آیاں نێکێں دعا کنێں و اِے گپاں چه دلسۆچی سرا جنێں، امێت اِنت که انتظامی واک په تپاکی و براسیِ راه دێما برگ و امنیتِ برجاه دارگا گام زورنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *