مروچی :جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید:

فلسطین ءِ مسئله ءِ انساپێں گێشءُگیواری دنیا ءِ امنیت ءَ جۆڑ کنت

فلسطین ءِ مسئله ءِ انساپێں گێشءُگیواری دنیا ءِ امنیت ءَ جۆڑ کنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ نماز جمعه ءِ دیوان ءَ (11 خرداد 1403/ 31 مای 2024) شه اسرائیل ءِ هۆرکشی ءُ بےرحمی ئێں بێڑ ءُ بمگواری ءَ فلسطین ءِ رفح بےمیارێں مردمانی اردوگاه ءِ سر ءَ، سک اێراد گپت ءُ گوشت ئِے: دنیا ءِ ملکاں اسرائیل ءَ پرنچ انت که آسبندی، انساپێں گێش ءُگیواری ءُ فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ جۆڑ بیگ ءَ منّ ایت.

🔹اسرائیل ءَ ماں رفح ءَ بدترێں جنایت ءَ را فلسطین ءِ مردمانی سر ءَ کرت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌‎الاسلام مولانا عبدالحمید ءَ گوشت: بژن انت که اسرائیل ءَ ماں رفح انچێں بم جتگ که مردم ءَ سۆچ انت ءُ بێران کن انت ءُ بدترێں جنایت ءَ فلسطین ءِ مردمانی سر ءَ کرت ئِے. پهکێں دنیا ءَ اسرائیل ءِ جنایتانی باروا اێراد گپت.

واجه ءَ گێش کرت: دنیا ءِ مردماں ماں نونێں زمان ءَ که رهوت ءُ رسانکدر ءِ دۆر انت، ظلم ءُ جنایت ءُ کۆش ءُ کشتار ءَ شه هچ کسے نێمگ ءَ نه منّ انت. دنیا شه هرکس ءَ که ظلم کنت ءُ مردمانی حق ءُ حرمت ءَ نادلگۆش کنت، اێراد گیت. مرۆچی اسرائیل هماوانی سرۆک انت که ماں دنیا ءَ ظلم کن انت ءُ پمێشا دنیا گۆں اسرائیل ءَ چپ انت.

🔹 فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ منّگ اسرائیل ءِ سۆب ءَ انت ءُ دنیا ءِ امنیت ءَ گێش کنت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گوشت: اے اسرائیل ءِ سۆب ءَ انت که شه ظلم ءُ جنایت ءُ کشتار ءَ دست کش ایت. اسرائیل ءِ تانسرپسنداں گت مه کن انت که جنێں ءُ زهگانی کشگ ءُ مردمانی بےجاهی اسرائیل ءِ سۆب ءَ انت، اے جنایت ءُ کشتار نه تهنا سۆبے په اسرائیل ءَ نه دار ایت، بلکه آوان ءَ ماں هردو دنیا ءَ تباه کنت ءُ شه مردمانی چم ءَ پرێن ایت. آوانی چَٹی که کُشگ به انت باز کمتر انت شه آوان که هۆرکشی ءُ نسل کشی ءُ جنایت ءِ آماچ به انت.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: ما پهکانی خیر ءَ لۆٹ اێں. اسرائیل ءِ خێر ماں آسبندی ءُ انساپێں سهل ءَ ءُ فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ منّگ گۆں بیت‌المقدس ءِ بنجاهی ءَ انت. من گۆں دلسۆچی ءَ شه تیوگێں دنیا ءَ لۆٹ آں که اسرائیل ءَ په آسبندی ءُ انساپێں گێشءُگیواری ءِ منّگ ءَ پرنچ انت. اے گهترێں سۆب ءَ په تیوگێں دنیا ءَ دار ایت ءُ په میان رۆدرهت ءِ جنگ ءِ بند کنگ ءُ همےرنگ جهانی ناامنیانی کم کنگ ءُ دێمداری شه بیمکاری ءَ باز اثر دار ایت.

🔹 فلسطین ءِ بن‌گپ ءِ انساپێں سهل «جهانی بیمکاری» ءِ رۆتگ ءَ هشک کنت

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ گوشت: فلسطین ءِ بن‌گپ ءِ انساپێں سهل «جهانی بیمکاری» ءِ رۆتگ ءَ هشک کنت، پچےکه بیمکاری وهدے جۆڑ بیت که یک بےوسێں استمان ءِ سر ءَ ظلم بیت ءُ ظالم هم ترانکاری ءُ حق ءَ مه منّ ایت. البته بیمکاری هچ رنگے روا نه انت ءُ شه مئے دیدانک ءَ رد انت، بلێن شه آیی پٹءُپۆل ءَ زانگ بیت که بیمکاری ءِ ٹوهترێں سوب ظلم ءُ جنایت ءُ ملگری ءُ زۆرگوشی ءُ در روگ شه آمید ءُ ترانکاری ءَ انت.

واجه ءَ دلگوش گْور دات: بازێں کارزانت ءِ باور ءَ شه دنیا ءِ امنیت ءِ مهمترێں سوباں فلسطین ءِ بن‌گپ ءِ گێشءُگیواری ءُ فلسطین ءِ جتائێں ملک ءِ منّگ انت.

🔹 شه تیوگێں مردماں که په منی جاندراهی ءَ دعا اش کرتگ ءُ اے باروا جهد اش کرتگ منتوار آں

مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گۆں اشاره به وتی درمانی سفر ءَ گوشت: من درمانی سفرے شت آں. الحمدلله ناجۆڑی په جوانی پجارگ ءُ درمان بوت ءُ الحمدلله نون منی حال گهتر انت. منی باور ءَ گێشتر شه دارو ءَ درێں مردمانی دعائاں شه جنێں ءُ مردێں ءُ وڑوڑێں پاٹیاں په منی جاندراهی ءَ اثر داشتگ. من شه پهکێں مردماں که دعا اش کرتگ ءُ شه تیوگێں مردماں که ماں اے سفر ءَ جهد اش کرتگ منتوار آں، الله پاک وتی گهترێں رحمت ءُ برکتان ءَ آوانی سر ءَ اێر دار ایت.

واجه ءَ گێش کرت: دعا کن اێں الله پاک ما را گۆں دنیا ءِ مهر ءَ آماچ مه کنت ءُ مئے زند ءَ ماں راستێں راه ءَ به هل ایت که په مردمانی دنیا ءُ آخرت ءُ سۆب ءَ بیت ءُ ما پهکان ءَ استقامت ءُ اۆپار دنت.

🔹 هدامرزی پیرمحمد ملازهی «خیرلۆٹێں مردم» ءُ «باانساپێں پرّێس‌کارے» ات

مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈسر ءَ گۆں اشاره به هدامرزی پیرمحمد ملازهی، نام‌پرشتێں بلوچێں مزن‌سسا ءِ بێرانی ءَ گوشت: پیرمحمد ملازهی زبردستێں ندکار ءُ پریس کارے ات. آ هدامرزی خیرلۆٹێں مردمے ات که مدام مسائلان ءَ گۆں انساپ ءُ آمید ءَ رێسءُپرێسے کرت. الله پاک آیرا بکشاییت ءُ درجهانی برز کنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *