مروچی :سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نمازے دیوان ءَ:

ملک ءِ مشكلاں مۆدگ‌جنانی دست ءَ گێش‌ءُگیوار نه بنت؛ بائد انت گۆں مزن‌سسا ءُ شرگدارێں سیاست‌زانتاں گپءُتران بیت

ملک ءِ مشكلاں مۆدگ‌جنانی دست ءَ گێش‌ءُگیوار نه بنت؛ بائد انت گۆں مزن‌سسا ءُ شرگدارێں سیاست‌زانتاں گپءُتران بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۲۳ دی 1401/ 13 جنوری 2023) درشان کرت که ملک ءِ مشکلانی تۆجیل مۆدگ‌جن ءُ قاضی ءُ سلاهبندێں واکانی دست ءَ نه انت، بلکه اے مشکلاں گۆں گپءُتراں گۆں مزن‌سسا ءُ شرگدارێں سیاست‌زانت ءُ مخالفاں گێشءُگوار بنت.

🔹مشکلانی تۆجیل بندیگ کنگ ءُ پاهو دیگ نه انت

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید حاکم ءِ اگدهانی باروا گوشت: حاکم بائد په سار بیت، تهنا یک ٹولی ءِ را مه چار ایت، بائد پهکێن استمان ءِ لۆٹانَ دلگۆش کنت. وهدے الله کسے را حکومت داتگ بائد آ مه هل ایت کسے ءِ حق پادمالی ءُ آیی سر ءَ ظلم بیت. واجه ءَ گوشت مرۆچی مردماں گۆں شد ءُ گرانهادی ءُ دگه مشکلاں آماچ انت ءُ همے چیزاں سبب بوتگ انت زهرشانی کن انت. مردم آزاتیَ لۆٹ انت، آگاں زهرشانی یا انتقاد کن انت گۆں سکیاں آماچ بےانت.

اهوالکار، سیاست‌زانت، زالبول ءُ ورنائاں گۆں سکی‌ءُسۆریاں آماچ انت ءُ زهرشانی کن انت. ما گۆں مردماں هوار اێں ءُ آوانی مشکلانَ گند اێں، مشکلاں هم تهنا رۆزیگی نه انت، ماں بازێں پڑان مشکل دار اێں که آوانی تۆجیل پاهو ءُ بندیگ کنگ نه انت، بلکه گپءُتران انت.

🔹مۆدگ‌جنانی کار دگه چیزے؛ په مشکلانی گێشءُگیوار ءَ مزن‌سسائاں پکار انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ تچکاتچک گوشت که اے جێڑهانی تۆجیل ترانکاری ءُ هورت‌چاری انت. واجه ءَ گێش کرت: مردماں ماں وڑوڑێں پڑان ٹوهێن کار لۆٹ انت. اے مشکلاں تۆجیل دار انت، پراهێن دیدانک پکار انت، اێشان مئے جندے مردم انت، درے مردم نه انت، آوانی سۆب ءُ چَٹّی مئے انت، گۆں آوان گپءُتران کن انت. من تچکاتچک گوش آں که اے مشکلانی تۆجیل قاضی ءُ سلاهبدێن واکانی دست ءَ نه انت، بلکه گۆں دۆزواه ءُ مخالفاں گپءُتران کن ات ءُ استمان ءِ لۆٹان منّ ات.

واجه ءَ گوشت ما ایران ءُ ایرانی ءُ انسانیت ءِ دۆزواه اێں. ما تهنا اهل‌سنت ءِ باروا نه جێڑێں، ما دراهێں مردمانی باروا جێڑگ ءَ اێں. اے هما چیزے که شه واجه رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءَ ما را رستگ.

🔹ما دستی نمدان په واجه‌کاران درا دێمَ دات، پچے که آوان نمدانَ پسو نه دےانت

زاهدان ءِ آدێنگ ءِ امام ءَ گۆں اشاره به لهتێنے ءِ انتقاد ءَ که شما پچے پێسر ءَ اے ایرادانَ نه کرتگ، درشان ئِے کرت: سی سال انت که ما اے گپانَ گوشگ اێں. اے گپاں پێسر ءَ نرم‌تر بوتگ انت، بلێں نون جاورے رد ءَ گپان ٹکاٹک گوشگ بےانت. راجکماش ءُ واجه‌کاران گۆں ما نیادَ نه کن انت، اگاں اے گپانَ منبرے سر ءَ مه گوش آں، کجا گوش آں؟ یکے شه نظامی ذمه‌واراں من ءَ گوشت که اے گپانَ گۆں من بگوش. من گوشت: شما نظامی ات، ترانکاری بائد گۆں سیاسی کساں بیت.

واجه ءَ گوشت: یک کسے من ءَ گوشت که پچے نمدان درا ءُ ماں رسانکدراں شنگ کن ات. من گوشت: من دستی اے کار ءَ کن آں. پچےکه مزنێں ذمه‌واراں منی نمدان پسو نه دےانت. اگاں پاگواجهاں مشکلانَ گێشءُگیوار کن انت گڑا زلورتے نه انت که من منبرے سر ءَ اے گپانَ گوش آں.

🔹آوان که مسیت مکی ءَ «ضرار» گوش انت، وتی دپ ءِ هبر ءَ دلگۆش کن انت

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ گۆں اشاره به محمدجواد لاریجانی ءِ بےشرپی ئێں گپاں که مسیت مکی ءَ گۆں «مسیت ضرار» ءَ همرنگ زانت ات، گوشت ئِے: یک کسے مسیت مکی ءَ «ضرار» گوشتگ. سبحان‌الله! من بهمانگ آں که چۆن کسے وت را مسلمان زانت ءُ الله ءِ گس ءَ ضرار گوش ایت! مسیت ءِ که ماں مدینه ءَ بَنڈاں/منافقان جۆڑ کرت، واجه رسول الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ آیرا ضرار نه گوشت، بلکه گوشت ئِے وهدے شه سات ءَ واتر بیت اۆدا نماز وان ایت تاں که پاگپ اێر آت که آ مسیت په الله ءُ رسول ءِ مخالفت ءَ جۆڑ بوتگ. واجه ءَ درائێنت شما زان ات که مولانا عبدالعزیز گۆں چه اراده ءِ مسیت مکی ءِ بن‌هشت ءَ اێر کرتگ. هچ استمان ءُ سرکارے ءِ چَٹی ءَ اراده ئِے نه کرتگ، تهنا په الله ءِ عبادت ءَ جۆڑ ئِے کرتگ. من یک زمانے گوشت ات که ان‌شاءالله مکی به مکه ءَ وصل انت. ادا په تیوگێن مردماں فکر بیت، تهنا په شیعه ءُ سنی ءَ نه، بلکه په سجهێن مسلمانان فکر بیت. کسےکه چشێن مسیتے را ضرار گوش ایت الله ءَ چے پسو دنت؟ امێتوار اێں آوان که چشێن گپ جن انت وتی هبرانَ دلگۆش کن انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *