مروچی :سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳

مولانا عبدالحمید ءِ بیانیه «مهسا امینی» ءِ مرکے بارو ءَ ءُ واجه ءِ سۆگه په لس مردمانی هژم ءِ اسبابانی درگێجگ ءَ

مولانا عبدالحمید ءِ بیانیه «مهسا امینی» ءِ مرکے بارو ءَ ءُ واجه ءِ سۆگه په لس مردمانی هژم ءِ اسبابانی درگێجگ ءَ

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں بیانیه ءِ گۆں اشاره به «مهسا امینی» کردستانی ئێن بانک ءَ که شه پلیسے نێمگ ءَ دزگیر بوت ءُ هماوانی دست ءَ بێران بوت، سک سۆگه ئِے کرت که لس مردمانی دلگرانی ءِ اسباباں ءُ آوانی ترندێن پدگرد اے بن‌گپے بارو ءَ المی شۆهاز بیت. واجه ءَ وتی همدردی ءَ گۆں بانک امینی ءِ پشپداں درشان کرت ءُ گوشت ئِے کمیته ئے جۆڑ بیت که گواچن ءَ پدر کنت ءُ اے پێشامد ءِ میاریگان په ترندی سزا دنت. همےپێم نونێن بےپۆکێن کردار بدل بیت.

په سنی‌آنلاینءِ سرهال ءَ واجه ءِ بیانیه اے وڑ انت:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کردستانی ئێن بانک ءِ مرک ماں تهران ءَ که امنیتی واکانی دزگیری آیی سبب بوت، لس مردمانی دلان سکّ پدرد کرتگ.

آیی پس ءُ ماسانی هبرانی رد ءَ که گۆں هاسێن نادراهی ءِ آماچ نه بوتگ ءُ همےپێم لهتێن ڈاکٹرانی هبر ءَ، لازم انت یک جتائێن کمیته ئے اے بارو ءَ جۆڑ بیت که گواچن ءَ درگێج ایت ءُ درا مردمان گوش ایت ءُ میاریگان کانودے رد ءَ سزا دنت. مردم ءُ چاگرد ءِ وڑوڑێن پاٹیانی هژم ءُ ترندێن پدگرد ءِ سبباں شوهاز بےانت. شه منی دیدانک ءَ لس مردماں دلگران انت؛‌ بازێن رۆزیگی مشکلاں، ٹوهێن اختلاس ءُ ملیاردی ئێن چاپگاں ماں لهتێن حکومتی ادارهاں، نشه ئی موادانی باپارکنۆکانی بازێن پاهو دیگ، ترندێن رفتار گۆں ڈُهداراں ءُ لهتێن ڈُهدارانی مرک ماں بندجاهاں ءُ زۆر آرگ مذهبی پاٹیانی سر ءَ شه اے زهرشانیانی سببان انت.

ماں سیستان‌ءُبلوچستان ءَ که مردماں گۆں بازێن سکیءُسۆریاں آماچ انت، معیشت شه مردمانی ٹوهترێن گڑتیان انت، بلێن وهدےکه لهتے په دپارے نان ءَ سوخت‌کشی کن انت گڑا گۆں واکانی تیران کشگ بےانت ءُ آچے تها سۆچ انت. کُردێن بڈکیانی جاور ماں کُردانی ڈیهاں هم همےوڑ انت.

اے پهکێن پێشامداں په ذمه‌واراں ءُ ملک ءِ دلسۆچاں ڈاه انت که وتی نونێن بےپۆکێن کردار ءَ ٹگلێن انت ءُ مردمانی بازێن لۆٹان پسو دےانت.

بے کردارانی ٹگلێنگ ءَ ءُ شه اگدهانی دێم ءَ چێر کپگ ءُ ردیان گۆن نیمۆن ءَ چێر دیگ، مشکلاں حل نه بےانت، بلکه حکومت ءُ استمان رۆچ‌په‌رۆچ شه هم دورتر بےات. وهدے ظلم ءُ نابرابری سبب بےانت که مردمانی حقاں پادمالی بےانت اے بدێن آسرات دار ایت.

واجه رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءَ مدام وتی فرماندهان شه مظلوم ءِ آه ءَ مکن کرتگ ءُ درائێنتگ ئِے مظلوم ءِ آه ءُ الله ءِ میانجینا هچ چیزے نه انت ءُ مظلوم ءِ دعا زوت منّگ بیت.

همےپێم شه منی دیدانک ءَ حجابے بارو ءَ نبائد شه زۆر ءَ کار گرگ بیت ءُ مردمانی حرمت پرۆشگ بیت؛ پچےکه اے کارے آسرات تاں نون چپی بوتگ ءُ ماں چاگرد ءَ دلگرانی ءِ سبب بوتگ، بلکه پنت ءُ رهشۆنی ءُ جوانێن رهبنداں کارمرز بےانت. نبائد په دێمداری شه یک منکر ءُ رڈّی ءِ چنکه رڈی ءُ حرامێں کار کنگ بیت. لهتێن وهد ءَ مردێن ماموراں جنێناں ءُ مردمانی جنکان دست جن انت ءُ لۆڑ بےانت که اے وت رڈێن کارے ءُ خلاف شرع انت.

امێتوار اێں درێن ذمه‌واراں پد شه اے پێشامد ءَ ءُ زهرشانیاں، په مشکلانی دور کنگ ءُ بدل آرگ ماں ملک ءَ المی ئێن توجیلے درگێج انت.

گڈسر ءَ وتی همدردی ءُ تسلیت ءَ گۆں لس مردم ءُ هاس درێن هم‌ملکی ئێن کُرداں ءُ بانک امینی ءِ پشپدان جار جن اێں.

🗓 29  شهریور 1401/ 20 سپتمبر 2022


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *