مروچی : ۱۳ تیر , ۱۴۰۱
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

ذی‌الحجه ءِ ائولی دهگ گێش شه حاجیاں، په لس مهلوکاں هم «بےجۆڑه ئێں وارے»

ذی‌الحجه ءِ ائولی دهگ گێش شه حاجیاں، په لس مهلوکاں هم «بےجۆڑه ئێں وارے»

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (10 تیرماه 1401)، ذی‌الحجه ءِ ائولی دهگ ءَ را په پهکێں مسلمانان بےجۆڑه ئێں وارے زانت ءُ سکّ سۆگه ئِے کرت که ماں اے رۆچاں باز عبادت کن ات.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد شه مبارکێں سوره «فجر» ءِ ائولی پاگپانی وانگ ءَ درشان ئِے کرت: الله پاک پهکێں مردمانَ گۆں نفس ءُ شیطان ءُ مالے دۆستی ءَ آزموتَ کنت؛ نفس که گناه ءَ پسندَ کنت شه ته ءَ ءُ شیطان شه ڈن ءَ مردم ءَ گناه ءُ بدی ءُ فسادے نێمگ ءَ تێلانکَ دےانت. انسان په مالے محبت ءَ هم مێل دار ایت که اێش هم یک چکاسے ءُ اگاں انسانے دلے تها بێت، گڑا انسان ءَ تباه کنت.

واجه ءَ گێش کرت: الله پاک ءَ پێغمبر، آزمانی ئێں کتاب ءُ دین ءَ را په دێمداری شه شیطانے وسوسه ءُ نفسے لۆٹاں دێم داتگ. دین که گهترێں باور ءُ کردار انت، مردم ءَ اصلاحَ کنت ءُ آیرا ماں پهکێں پڑاں سۆبێنَ کنت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گێش کرت: آ مردم ماں دنیا ءَ سۆبێنَ بیت که نفس ءَ پرۆش دنت. ٹوهترێں جهاد نفسے پاک کنگ شه گناه ءَ انت. مزنێں مجاهد هما انت که نفس ءَ هجّ کنت تاں شه الله ءَ پدگیری کنت. هرکس وتی نفس ءِ واگ ءَ دست ءَ گیت تاں شه الله ءَ پدگیری کنت آ سۆبمندێں مردمے ءُ ٹوهێں پیروزی ءِ کٹتگ.

واجه ءَ درشان کرت: ذی‌الحجه ءِ ائولی دهگ گێش شه حاجیاں په لس مهلوکاں هم بےجۆڑه ئێں وارے. ذی‌الحجه ءِ ائولی دهگ گهترێں وار ءُ ٹوهترێں عمل ءُ جهاد انت نفسے هلاپ ءَ. حاجیاں ماں اے رۆچاں هاسێں شرفے کٹ انت. هم زمان ءِ شرف، هم جا ءِ شرف ءُ «حج» ءِ شرف ءَ کٹ انت. مسجدالحرام ءُ مسجدالنبی ءَ گند انت ءُ هم په رکن اعظم ءَ مشرفَ بےانت ءُ هم ذی‌الحجه ءِ دهگ ءِ شرف ءَ کٹ انت. ذی‌الحجه ءِ دهگ فضیلت په آوان که جاجی نه انت، هم هست.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گوشت: ذی‌الحجه ءُ ائولی دهگ، نماز، رۆچگ، صدقه، قربانی، تکبیرات تشریق، دعا ءُ حج ءِ مزنێں عبادت ءِ رۆچ انت. هر نێکێں کردارے کنگ ماں اے رۆچاں الله ءِ دێم ءَ شه دگه رۆچانی کرداراں محبوب تر انت ءُ هاسێں ثوابے دار ایت. په آواں که حجے شرف ءَ را نه کٹتگ اش، عرفه ءِ رۆچگ یک سالے گناهانی کفارهَ بیت، پرێشی هاتر ءَ جهد کن ات که اے دهگ یا کم ته کم عرفه ءِ رۆچ ءَ رۆچگ گر ات. اے رۆچاں گێشتر الله ءِ نام ءَ گر ات، قرآن تلاوت کن ات، درود بوان ات، قربانی کن ات ءُ تکبیرات تشریقانَ گوش ات که شه عرفه ءِ رۆچ ءَ بنگێجَ بےانت ءُ تاں ذی‎‌الحجه ءِ سیزدمی رۆچ ءَ روان انت.

واجه ءَ درشان کرت: گنگدامے قربانی ماں ائیدے رۆچاں بازێں مزّ ءُ ثوابے دار ایت. اگاں پد شه اے رۆچاں یک رمگے هم قربانی کن ات، اے قربانی ءِ ثواب ءَ نه کٹ ات. اگاں بےترانگ به اێں اے رۆچ همَ رو انت، بلێں اگه بےترانگ مه به اێں گڑا توان اێں ماں ای بارو ءَ گامگیج کن اێں ءُ به الله ءَ نزیک به اێں.

🔹 حاجیان ڈیه، ملک ءُ امت ءِ جهگیر انت، په امت ءِ اصلاح ءَ دعا کن انت

مولانا عبدالحمید دێمتر ءَ حج ءِ معنوی ئێں سفر ءِ ارزشت ءَ را بیان کرت ءُ گوشت ئِے: بازێں حاجی ءِ چنکه سال انت که په حج ءِ سفر ءَ وداریگ انت. باز خطرناک انت که حاجی نون حج ءِ امیتداری ءُ گرتیانَ بےهیال کنت ءُ بےترانگی ءِ آماچ بیت، بےترانگی ماں حج ءِ رۆچاں ٹوهێں نقصانے. ای سفر گۆں دگه مادی ئیں سفران فرقَ کنت، حج ءِ سفر ترءُتاب ءِ سفر نه انت، بلکه عبادت ءِ سفر انت، حاجیاں الله ءِ مهمان انت، باید انت که هاکساری کن انت ءُ گێشتر شه گناهان پهریز کن انت، هرچی اخلاص گێشتر بیت، حج ءِ فضیلت هم برزَ بیت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ خطیب ءَ گوشت: په هچ پاٹی ءِ عزتے برزتر شه دین ءَ ءُ رهوت گۆں الله ءَ نه انت، ای برزترێن شرف انت که الله ما را په وتی عبادت ءُ بندگی ءَ منّ ایت.

🔸شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی گڈی سر ءَ گۆں اشاره به سردار بشیراحمد ریگی ءُ حاجی مهدی گرگیج ءِ مرک ءَ، ای پێشامدانَ سکّێن ءُ ٹوهێں وئیل زانت ءُ په آ دو خدابیامرز ءَ شه الله ءِ درگاه ءَ رحمت ءُ په آوانی پشپدان اوپار لۆٹۆک بوت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.