مروچی : ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۱
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

«مال» ءُ «زهگ» ءِ بازێں دۆستی تباهی ءُ بےترانگیَ کار ایت

«مال» ءُ «زهگ» ءِ بازێں دۆستی تباهی ءُ بےترانگیَ کار ایت

سنی‌آنلاین| شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱/ 13 مه 2022) گۆں اشاره به قرآن ءِ ڈاه ءَ «مال ءُ زهگ ءِ بازێں دۆستی» ءِ بارو ءَ، اے دۆستی ءَ را «تباهی ءِ سبب» ءُ «بےترانگی ءِ پرزۆرترێں سبب» زانت ءُ سکّ سۆکه ئِے کرت که پرێشی که شه اێشی دست ءَ هلاس به ات ماں الله ءِ راه ءَ هرچ کن ات.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ مولانا عبدالحمید پد شه اے پاگپ ءِ وانگ ءَ: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» [منافقون: ۹] درشان ئِے کرت: مال ءُ زهگ ءِ بازێں دۆستی، دو سبب انت که مردم ءَ بدبهتی ءُ دۆپۆستی ءِ نێمگ ءَ تێلانکَ دےانت. وهدےکه اے محبت دلے تها پتر ایت ءُ شه الله ءِ محبت ءَ گێشتر بیت تباهیَ کار ایت ءُ مردم شه بازێں سۆبے که الله ءُ قیامتے یات انت، بےبهرَ بیت. پمێشا الله پاک ءَ ڈاه داتگ که مال ءُ زهگ ءِ محبتے آماچ مه به ات ءُ پرے کۆڑَهێں دنیا ءِ سۆبانی هاتر ءَ قیامتے ابدمانێں سۆبانَ شه دستَ مه دےات، الله ءَ ناراض مه کن ات ءُ شه الله ءِ ذکر ءُ یات ءَ بےترانگ مه به ات.

واجه ءَ وتی هبرانی دێمتر ءَ گۆں اێشی بیان ءَ که «الله ءِ ذکر عام انت» لهتێں درور شه الله ءِ ذکر ءَ بیان کرت ءُ گوشت ئِے: نماز، خیرات، پاک‌ونڈ، وازمندگانی مدت کنگ، اسپ ءِ رۆدێنگ په جهاد ءَ ءُ هر کارے که په الله ءَ ءُ آیی رضایتے کٹگ ءَ بیت، «الله ءِ ذکر» انت.

واجه ءَ گوشت: مال ءِ دۆستی ءِ علاج اێش انت که ماں الله ءِ راه ءَ هرچ کن ات، خیرات دےات، به گشنگ ءُ ناداراں کمک کن ات. هرچ کنگ ماں الله ءِ راه ءَ مال ءِ حرص ءُ طمع ءَ شه دل ءَ دورَ کنت ءُ الله ءِ دۆستی ءَ دلے تها کار ایت ءُ قیامت ءِ رۆچ ءَ مردم ءَ به خیرات ءُ صدقه ئانی ثواب ءَ رسێن ایت.

🔹تیوگێں راجانی رسمءُرواج، زبان ءُ پچّانی حرمت ساتگ بیت

مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران گۆں اشاره به بلوچێں زالبولانی پچانی بےشرپی بیگ ءَ ماں تامر «ساخت ایران 3» ءَ گوشت ئِے: همے زوت ءَ تامرے جۆڑ بوتگ که آیی تها به بلوچێں زالبولانی پچاں بےشرپی بوتگ. اے کار سبب بوتگ که بازێں مردمے ءِ مارشتاں ٹپی بےانت ءُ حتا پارلمان ءِ جهگیراں هم اے بارو ءَ زهرشانی کرتگ.

واجه ءَ ٹکاٹک گوشت: تامرساز ءُ کارگرداناں نباید نادلگۆشی کن انت ءُ کارگساں هم نباید بےواگ دارگ ءُ چارگ ءَ بل انت چشێں تامراں که ایرانی ئێں راجانی پچ ءُ زبان ءَ بےشرپیَ کن انت، تالان بےانت. ایران ءِ تیوگێں راج ءُ مذهباں یک استمانے انت ءُ گۆں وت براس انت. باید تیوگێں راج ءُ استمانانی پچ ءُ زبانانی حرمت ساتگ بیت.

🔹ماں نیاد گۆں راجکماش ءَ مردمانی رۆزیگی مشکل ءُ اهل‌سنتانی گڑتیانی بارو ءَ گپءُتراں بوت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں گۆں اشاره به رمبے شه اهل‌سنتانی پاگواجهانی نیاد ءَ گۆں راجکماش ءَ ماں تهران ءَ گوشت: ماں اے هپتگ ءَ گۆں یک رمبے شه پاگواجهاں گۆں راجکماش ءَ نیادێں کرت که اۆد ءَ مردمانی اقتصادی ءُ رۆزیگی مشکلانی بارو ءَ هبر بوت ءُ تأکید بوت که اێش «ملکی مسائل ءُ مشکل» انت.

واجه ءَ گێش کرت: ماں اے نیاد ءَ دگه مسائل ءُ گڑتیاں چۆ اهل‌سنتانی بودێنانی کار گرک ءُ آوانی مذهبی لۆٹانی بارو ءَ هم هبر بوت. واجه راجکماش ءَ هم هبر کرت ءُ گوشت ئِے که په مردمانی مشکل ءُ گڑتیانی حل ءَ برنامه دار ایت. در کل جوانێں مراگشے ات ءُ جوانێں هبر دیگ بوت.

🔹مردم آپ ءُ نان ءَ په کساس کارمرز کن انت

مولانا عبدالحمید گۆں اشاره به مردمانی رۆزیگی مشکلاں خصوصاً زندگی ءِ هژدری ئێں اسبابانی بارو ءَ، مردمانَ سۆگه ئِے کرت که په کساس کارمرز کن انت ءُ گوشت ئِے: هرچۆں که دولت باید هرچی زوتر په مردمانی رۆزیگی مشکلاں چارگے گند ایت، بلێں گهترێں تدبیر همێش انت که مردم شه اسراف ءَ سک پهرێز کن انت. ما سرجم باید آپ ءُ نان ءَ په کساس کارمرز کن اێں، اگاں گسے تها یک نانے پکار انت، نباید دو نان زور اێں.

واجه ءَ ورگی ئێں آپے کمی ئے بارو ءَ ماں زهدان ءَ هم ڈاه دات ءُ گوشت ئِے: سیستان ءِ چاه‌نیمه ئانی آپ هم هشک بیان انت، اگه چاه‌نیمه ئانی آپ هشک بیت گڑا مردمَ نه توان انت ماں سیستاں ءُ زاهدان ءَ زندگی کن انت. هرچۆں که قرار انت عمانِ دریاب ءِ آپ گۆں دستگاهاں وش ءُ په ورگ ءَ کارمرز بیت، بلێں تاں آ زمان ءَ خدا زانت چۆں بیت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ کشارکار ءُ مالدارانَ هم سۆگه کرت که هما چیزانَ که گران بوتگ انت تیار ءُ جۆڑ کن انت. اێشی بدل ءَ که مرگ ءُ آمۆرگ شه ڈن ءَ بێت، همدا جۆڑ بیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.