مروچی :پنجشنبه, ۱۸ خرداد , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ:

«رهوت گۆں الله» ءَ دیانت ءُ تیوگێں عبادتانی روح انت

«رهوت گۆں الله» ءَ دیانت ءُ تیوگێں عبادتانی روح انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان ءِ جمعه نماز ءِ دیوان ءَ (26 فروردین 1401/ 15 آوریل 2022) «اخلاص» ءُ «رهوت گۆں الله» ءَ را «دین ءُ دیانت ءِ روح» زانت ءُ سکّ سۆگه ئِے کرت که الله ءِ وشنودی ماں تیوگێں کردار ءُ عبادتاں مئے مول ءُ مراد بیت.

په سنی‌آنلاین ءِ سرهال ءَ شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: الله پاک ءَ پرێشی به رۆچگ، نماز، زکات/پاک‌ونڈ ءُ آدگه احکام ءُ فرضان حکم داتگ که عبادتانی روح که تقوا ءُ اخلاص ءُ الله ءِ وشنودی انت، ماں انسان ءَ جۆڑ بیت. الله تعالی دۆست دار ایت تان انسان هرچیَ کنت آیی مول ءُ مراد الله ءِ وشنودی ءِ کٹگ بیت که عبادتانی آخری مراد انت. عبادتے که په الله ءِ وشنودی ءِ کٹگ ءَ بیت، آ انسان ءِ رهوت ءِ چێدگ انت گۆں الله ءَ ءُ ماں انسان ءَ تقوا جۆڑ کنت.

واجه ءَ دێمتر ءَ په رهوت ءُ وابستگی گۆں الله ءَ سکّ سۆگه کرت ءَ گوشت ئِے: الله لۆٹ ایت که بندگ وت ءَ وت‌واجه ءُ بےنیاز شه الله ءَ مه زانت، پچےکه انسان الله ءِ محتاج انت ءُ هرچی دار ایت شه الله ءَ دار ایت. الله دۆست دار ایت که آیی بندگ ماں وشی ءُ ناجۆڑی ءَ الله ءَ کوکار کنت، گۆں خشوع ءُ خضوع ءُ درماندگی ءَ «یا رب» گوش ایت ءُ وتی عاجزی ءَ الله ءِ دێم ءَ درشان کنت. توبه هم همێش انت که بندگ الله ءِ دێم ءَ زاروا ءُ دعا کنت.

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ درشان کرت: عبادتاں هرچی بندگ ءُ الله ءِ میانجین ءَ هاس‌تر ءُ گۆں خدالۆٹی ءِ مقصد ءَ بےانت، گێشترێں ثواب ءُ ارزشتے دار انت. الله پاک رۆچگ ءَ دۆست دار ایت، پچےکه الله ءُ بندگ ءِ میانجین ءَ انت ءُ آیی تها نام ءُ نمود کم انت. لس مهلوکاں نه زانت انت کے رۆچگ اِنت. الله پاک ءَ ماں حدیث قدسی ءَ درّائێنتگ: رۆچگ شه من انت ءُ من وت قیامتے رۆچ ءَ آیی مزّ ءَ دےآں. الله تعالی ءَ رۆچگ‌دار ءِ دپے بدێں بو که دگرانَ شه آیی بد کێت، شه عطرے بو ءَ پسند تر انت، پچےکه اے بو په الله ءِ وشنودی ءُ آیی پدگیری ءَ انت.

واجه ءَ گێش کرت: تیوگێں اعمالانی روح اێش انت که بس په الله ءَ بےانت، الله پاک درّائێنیت: «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ» [لیل: 19-21] الله پاک هچ صدقه ءُ خیراتے را نه منّ ایت مگه وهدےکه په الله ءِ وشنودی ءَ بیت. نماز ءُ پاک‌ونڈ ءُ حج الله ءِ انت ءُ باید تهنا په الله ءَ بےانت.

دارالعلوم زاهدان ءِ سرمستر ءَ گوشت: الله پاک دۆست نه دار ایت که دل گۆں ابید شه الله ءَ آماچ بیت ءُ دل ءِ تها دنیا ءِ محبت ءُ گناه ءُ نفس ءِ لۆٹ بےانت. مۆمن باید غیر الله ءَ شه وتی دل ءَ در کنت ءُ بس الله ءَ بیار ایت. الله ظاهر ءِ اعمالانَ باز دلگۆش نه کنت، بلکه دل ءَ سێل کنت. بیت‌کنت مردمے ماں پُچّی ئێں دکانے سۆدا کنت بلێں دل گۆں الله ءَ بیت، بلێں یکے ماں مسجدالحرام ءَ نماز بوانت بلێں دل گۆں الله ءَ مه بیت. آ پچ بهاکنۆکے کردار الله ءِ دێم ءَ شه آ نمازوانۆکے کردار ءَ گێشتر ارزشت دار ایت. په همےواست ءَ نباید دل شه الله ءَ بےترانگ بیت، بلکه دل ءُ روح ءُ جانے دلگۆش الله ءِ نێمگ ءَ بیت ءُ هر کردے په الله ءَ بیت.

🔹رمضان ءِ ماه ءِ حرمت ساتگ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید وتی هبرانی دێمتر ءَ په گناهانی یله دیگ ءَ ماں اے ماه ءَ سکّ سۆگه کرت و گوشت ئِے: بژن انت که ماں رمضان ءِ ماه ءَ که رحمت ءُ بکشگ ءُ گردنانی آزاتی ءِ ماه انت شه جهندم ءَ ءُ قرآن ءِ اێر آیگ ءُ شپ قدر ءِ ماه انت، لهتێں مردم ماں رۆچگ ءِ گرگ ءُ پنچ‌وخت ءُ جمعه ءِ نمازاں سستیَ کن انت. درێگے اے مردماں زانتێں که ماں رۆچگ ءِ گرگ ءَ چه اثر ءُ نفعے په جان ءُ روح ءَ هست، گڑا هم رۆچگ اشَ گپت ءُ هم نماز اشَ ونت تاں الله ءِ رحمت آوانی سر ءَ اێر بیا انت.

واجه ءَ گێش کرت: رمضان ءِ ماه حرمت دار ایت ءُ آیی حرمت باید ساتگ بیت. ماں اسلامی شهر ءَ نباید چایخانه ءُ رستوراناں ماں رۆچگ ءِ ماه ءَ دێمءُدرا پچ بےانت، البت مشکلے نه انت که رستوراناں په مسافر ءُ ناجۆڑاں پچ بےانت، البت رمضان ءِ حرمت باید ساتگ بیت. بژن ءُ سکّ بد انت که ماں رمضان ءَ اَمبۆ/ پُشت‌گوشی ءُ درۆگ ءُ گناه ءُ نشه ئی ءُ الکلی ءُ ترندآپ ءِ کارمرز کنگ یله دیگ مه به انت. گناه ءِ یله دیگ ءُ رۆچگ الله ءِ حکم انت، باید شه الله ءِ حکماں پدگیری کن اێں ءُ الله ءِ دێم ءَ تسلیم به اێں.

🔹رمضان داد ءُ دهشت ءِ ماه انت

زاهدان ءِ جمعه ءِ امام ءَ دێمتر ءَ درشان کرت: رمضان داد ءُ دهشت ءِ ماه انت. ماں رمضان ءَ الله پاک مۆمن ءِ رزقے تها برکتَ کار ایت. پمێشا ماں اے ماه ءَ به نادار، یتیم، جنۆزام، بندیگانی لۆگمان، معلول، مسیتانی امام ءُ هاس دینی وانگجاه ءُ قرآنی مکتباں که دین ءِ بنجاه انت، کمک کن ات.

واجه ءَ گوشت: خیرات، صدقه ءُ پاکونڈانَ به پهکێں وانگجاهاں ءُ هاس دارالعلوم زاهدان ءَ که په مولانا عبدالعزیز رحمه الله ءِ اخلاص ءُ مۆمن ءُ مخلصێں استادانی جهدانی سبب ءَ جهانی ئێں علمی بنجاه ءِ جۆڑ بوتگ، رسێن ات. همےپێم مسیت جامع مکی ءَ هم دلگۆش کن ات.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *