مروچی : 25 مهر , 1400
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

جهانی چاگرد ۆ خاص اسلامی ملکاں گۆں اۆگانستانءَ وتی ملکاری رهوتءَ بنگێج کن اَنت ۆ آ ملکءِ نۆکێں حکومتءَ رسمی زان اَنت

جهانی چاگرد ۆ خاص اسلامی ملکاں گۆں اۆگانستانءَ وتی ملکاری رهوتءَ بنگێج کن اَنت ۆ آ ملکءِ نۆکێں حکومتءَ رسمی زان اَنت

🔷 اۆگانستانءِ استمانءِ بندش «ظلم» ۆ «جهانی رهبند ۆ میان‌استمانی کانودانی خلاف»ءَ اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زهدانءِ جمعه نمازءِ دیوانءَ (23 مهرماه 1400/ 15 اکتوبر 2021) اۆگانستانءِ بندشءَ را شه لهتێں زۆراکێں حکومتانی نێمگءَ «ظلم» ۆ «بےانصافی» ۆ «جهانی رهبند ۆ میان‌استمانی کانودانی خلاف»ءَ زانت ۆ شه جهانی چاگرد ۆ خاص اسلامی ملکاں لۆٹ ات که گۆں اۆگانستانءَ وتی ملکاری رهوتءَ بنگێج کن اَنت ۆ آ ملکءِ نۆکێں حکومتءَ رسمی زان اَنت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: اپسوز اِنت که هما وڑ که لهتێں دنیا ءِ زۆراکێں حکومتاں گۆں ظلمێں بندشاں ایرانءِ استمانءَ را گۆں سکّیاں آماچ کرتگ، نون هم هما زۆربُنداں مئے همسایگێں ملکءَ را گۆں باز سکّێں جاوراں آماچ کرتگ.

زاهدانءِ جمعهءِ خطیبءَ درشان کرت: نزیک به دو ماه اِنت که اۆگانستانءِ پێسرے حکومت کپتگ ۆ نۆکێں حکومتءِ آتگ، بلێں دنیاءِ زۆراکاں گێش شه اێشی که نۆکێں حکومتءَ رسمیَ نه‌زان اَنت، آ ملکءِ هنتکانانءَ هم بند اِش کرتگ، ماں‌وهدےکه اے بندشانی سکّی بےوس ۆ نادارێں مردمانی سرءَ اَنت که اے ٹوهێں ظلمے.

زاهدانءِ جمعهءِ امامءَ وتی هبرانی دێمترءَ شه چهانی چاگردءَ لۆٹ اِت که وتی رهوتءَ گۆں اۆگانستانءَ بنگێج کن اَنت ۆ گوشتِ: ما شه جهانی چاگرد ۆ هاس اسلامی ملکاں لۆٹ اێں که وقتی ملکاری رهوتءَ گۆں اۆگانستانءَ بنگێج کن اَنت ۆ آ ملکءِ نۆکێں حکومتءَ رسمی زان اَنت. اسلامی ملکاں نباید زۆراکانی گلام بَےاَنت ۆ چین ۆ روسیه هم نباید اروپائے گلام بےاَنت. اسلامی ملکاں باید اِنت که اسلامی دنیائے سۆبانءَ دلگۆش کن اَنت ۆ مۆکل مه دےاَنت که اۆگانستانءِ استمان گۆں رنج ۆ گُشنگی ۆ سکّیاں آماچ بیت.

🔹 «مردمانی سرءَ برۆسه» ۆ «مردمانی حرمتانی دارگ» ماں امنیتے جۆڑ بیگءَ باز اثر دار ایت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبراں به زاهدانءِ جمعه ءِ دیوانءَ که سردار احمد طاهری انتظامی واکانی فرمانده آیی ائولی گشتانک دیوک اَت، گۆں انتظامی واکانی هپتگے مبارک بات گوشگءَ درشانی کرت:  سردار طاهریءَ ماں وتی هبراں گوشت که امنیت ماں سیستان ۆ بلوچستانءَ شه ملکءِ بازێں استاناں باز گهتر و گێشتر اِنت ۆ اے استانءِ جاگه ماں جرم ۆ جنایتءَ سی ۆ سوم اِنت، بزان جزم  ۆ جنایت اے استانءَ باز کم اِنت. اے باز وشێں سرهالے. انتظامی واکانی سۆبمندی ماں نظم ۆ امنیتءِ جۆڑ کنگءَ اِنت.

واجهءَ گێش کرت که مردمانی پله‌مرزی شه امنیت ۆ کانودءَ باز هژدری اِنت که اے پله‌مرزی انتظامی واکانی ٹوهترێں کۆپگ اِنت.

زاهدانءِ جمعه ءِ امامءَ گێش کرت: سیستان ۆ بلوچستانءِ مردم ماں نونێں جاورءَ گۆں ڈکال ۆ بےوسی ۆ بےکاری ءَ آماچ انت ۆ مئے لۆٹ شه ملکی ۆ استانی ذمه‌واراں اێش اِنت که اے مردمانءَ گێشتر دلگۆش کن اَنت ۆ په اے مردمانی کار گرگ ۆ استانءِ آپی ۆ هاکی سیمسرانی پتانسیلانی کارمرز کنگءَ جوانێں رهبند درگێجگ بیت. واجهءَ همےپێم سکّ سۆگه کرت که شه اهل‌سنتانی وسیاں مه انتظامی واکاں کار گرگ بیت.

🔹درّێں راننده/ ڈرایوراں راهنمایی ۆ رانندگیءِ کانودانءَ کمار کن اِت ۆ شه سبقت ۆ غیرمجازێں ترند روگءَ پهرێز کن‌اِت

زاهدانءِ جمعهءِ امامءَ وتی هبرانی گڈی سرا مردمانءَ په راهنمایی ۆ رانندگیءِ کانودانی کمار کنگءَ سۆگه کرت و گوشتِ: رانندهانی ترندێں روگ باز خطرناک اِنت. اگاں آوانی ترند روگ سبب بیت که یکے یا چنکس نپر کُشگ بےاَنت گڑا رانندهءَ جرم کرتگ ۆ گناهکارَ بیت. چشێں رانندهے گێش شه دیه ئے دیگءَ باید شصت رۆچ رۆچگ بیت.

دارالعلوم زاهدانءِ سرمسترءَ درشان کرت: اپسۆز انت که جاده‌ای ئێں پێشامداں سبب بوتگ اَنت که جوانێں ۆ مفیدێں مردم بێراں بےاَنت، انچێں وخت بوتگ که یک لۆگمانے ماں اے پێشامداں بێران بوتگ اَنت.

مولانا عبدالحمید گڈسرءَ گوشت: راهنمایی ۆ رانندگی ئے کانود شه میان‌استمانی کانوداں اَنت ۆ رانندهاں باید آوانءَ کمار کن اَنت ۆ شه سبقت ۆ ترندێں رۆگءَ پهرێز کن اَنت. غیر مجازێں ترند روگ دین ۆ تقوائے خلافءَ انت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوکتریں