مروچی : ۳۱ مرداد , ۱۴۰۰
مولانا عبدالحمید ماں زاهدانءِ جمعه نمازے دیوانا:

«قیامتءِ نه منّگ» ۆ «دلءِ لۆٹانِ پدا روگ» ۆ «به کۆڑهێن دنیاءَ راضی بیَگ» شه ڈالچارۆکێں مردمانی ساڑایگان اِنت

«قیامتءِ نه منّگ» ۆ «دلءِ لۆٹانِ پدا روگ» ۆ «به کۆڑهێن دنیاءَ راضی بیَگ» شه ڈالچارۆکێں مردمانی ساڑایگان اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانءَ (۲۹ مرداد ۱۴۰۰/ 20 اگوست 2021)، گۆں اێشی که سکّ سۆگه‌ی کرت که همارنگ که په دنیاءَ جدءُهلّءَ کن اِت په قیامتءَ هم تیاری کن اِت، «قیامتءِ نه منّگ» ۆ «دلءِ لۆٹانِ پدا روگ» ۆ «به کۆڑهێن دنیاءَ راضی بیَگ»ءَ را شه ڈالچارۆکێں مردمان ساڑایگان زانتِ.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید پد شه مبارکێں سورۀ یونسءِ 7 دان 9می آیتءِ وانگءَ گوشتِ: الله تعالیءَ مردمانءَ شه فکر ۆ سسّاءِ دیدانکءَ به دو رمبءَ بهر کرتگ: یک رمبءِ که ڈالچار اَنت ۆ به قیامتءَ باور نه دار اَنت ۆ قیامتءِ باورءَ رد ۆ خرافاتءَ زان اَنت. اے رمب، انسانءَ چۆ گنگدامءَ زانت اَنت، البت گۆں اے دگریءَ که انسان سرپدتر اِنت ۆ گهترءَ توانت شه دنیاءَ سۆب بارت.

زاهدانءِ جمعهءِ اماما گێش کرت: آدگه رمب که به قیامت ۆ سرءُسۆج ۆ بهشت ۆ جهندمءَ ۆ قیامتءِ تاهیر ۆ راحتی ۆ عذابءَ باور دار اَنت ۆ گۆں اێشی که دنیاءَ یک زلورتءِ زان اَنت په قیامتءَ هم جهدءَ کن اَنت.

دارالعلوم زاهدان سرمسترءَ گێش کرت: دنیا په انسانءَ ۆ انسان په آخرتءَ جۆڑ بوتگ. مۆمن هم په دنیا ۆ هم په آخرتءَ رهبند دار اِیت، بلێں آخرتءَ که ابدمان اِنت وتی زندگیءِ مول ۆ مرادءَ زانت ۆ شه انبیائان اطاعتءَ کن اَنت؛ اےوڑێں مردم مبارک اَنت ۆ اللهءِ رحمتان باهوٹ اَنت.

واجهءَ گێش کرت: بازێں انسانءِ دنیاءَ په وتی دلءِ واهشتانءَ لۆٹ اَنت. نفسءِ لۆٹان پدا اَنت ۆ پورهێں مولءُمراد اِش شه دنیاءِ لۆٹءَ دلءِ واهشت اَنت، چشێں انسانان گمراه اَنت.

🔹په رکَّگ شه آفت ۆ سکّیان باید «توبه» ۆ «استغفار» کن اێں ۆ به نێکیان پرمان دےاێں ۆ شه بدیان مکن کن اێں

زاهدانءِ جمعهءِ اماماءَ وتی هبرانی دێمترءَ به اعمالانی اثرءَ ماں آفت ۆ سکّیان اێر آتنءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: انسانانی کردار ماں آفتانی اێر آتنءَ اثر دار اَنت. آفت ۆ سکّیان چۆ کرونا ۆ دگه سکّیان انسانان کردارانی آسرات اَنت. افسوس اِنت که هونرێچی، نفس‌پرستی، قومی‌ئێں قتلان، زکاتءِ نه داتن، بےنمازی، درۆگ، میراثءِ ناحقێں ورگ، جنێنانِ حقان پادمالی کنگ ۆ آدگه گناهان ماں چاگردءَ باز بوتگ اَنت.

دارالعلوم زاهدانءِ سرمسترءَ گوشت: به اعمالان سکّ لچ اِت، باز ذکر کن اِت ۆ بهداشتی رهبندانءَ هم کمار کن اِت، ماں گس ۆ مسیتانی تها وتی زهگانءَ به ذکر ۆ تسبیح ۆ درود ۆ قرآنءِ وانگءَ پرمان دےات، صدقه دےات و دعا کن اِت، اے سببءَ بےاَنت که الله تعالی اے ناجۆڑی ۆ دگه آفتانی دێما گیت.

🔹اۆگانستانءِ درّێں مردمان وتی ملکءِ تها نند انت ۆ پرایی مادی ۆ معنوی‌ئێن آبادیءَ جهد کن انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران گۆں اشاره به بعضءِ شه اۆگانستانءِ مردمانی لڈگءَ په اروپایی‌ئێن ملکان، درشان کرت: آ پێم که رسانکان تها آتگ، بعضءِ شه اۆگانستانءِ درّێں مردمان په اروپایی ءُ دگه ملکانءَ لڈ انت. درێگءِ اے مردمان وتی ملکءَ را وێل مه کرتێں، پچےکه هچ جا انسانءِ جندے ملکءَ نه بیت.

واجهءَ گێش کرت: اۆگانستانءِ مردمان که گۆں وتی هُلّ‌ۆٹۆلءَ په دگه ملکانءَ روَنت ۆ گمانءَ کن انت که آوان زهگ اۆدا به تاهیر ءُ راحتیءَ رس انت، اے بن‌گپءَ را نادلگوش اِش کرتگ که آوان زهگان دین چۆنءَ بیت، درحالےکه تیوگێں انبیا ۆ نێکین انسانان مدام وتی لۆگمان ۆ زهگانی دینی حفاظتءِ فکرءَ بوتگ اَنت.

واجهءَ دێمترءَ به اۆگانستانءِ پتانسیلان اشاره کرت ۆ گوشتِ: اۆگانستان آ کساسءَ امکانات ۆ معدن ۆ حاصل‌خیزێں ٹگار دار ایت که اگاں آوان په جوانی کارمرز بےاَنت گێش شه آ ملکءِ جندءِ استمانءَ، دگه ملکان استمانان همءَ توان اَنت شه آ دادان سۆب بر اَنت.

زاهدانءِ جمعهءِ اماما گوشت: نۆکێں سرکارءِ که قرار اِنت ماں اۆگانستانءَ بێت په مردمانی دین ۆ دنیاءِ آبادیءَ جهد کنت، وڑےکه آ وسی ۆ مزن‌سسائێں مردمان که شه اۆدا جستگ اَنت، دوارگ بِرگرد اَنت ۆ وتی ملکءِ تها کار کن اَنت.

🔹امێتوار اێں که امارت اسلامی توانت تریاکءِ کِشتءَ ماں اۆگانستانءَ مکن کنت

زاهدانءِ جمعهءِ اماما وتی هبران دێمترا وتی وشالیءَ شه تریاکءِ کشتءِ دێمگری ماں اۆگانستانءَ درشان کرت ۆ گوشتِ: رستگێں حالانی ردءَ تریاکءِ کشت ماں اۆگانستانءَ مکن بوتگ. اے حال باز وشال‌کنۆکێں حالءِ، پچےکه تریاکءَ بازێں نقصانءِ په ڈیهءَ ۆ جهادءَ داشتگ ۆ بازێں قتل ۆ بند ۆ جنگ ۆ گرۆگان‌گری ۆ ناامنیانی سبب تریاک بوتگ.

واجهءَ درشان کرت: امێتوار اێں امارت اسلامی توانت اے مکنءَ که جارِ جتگ، عملی کنت تاں ما که اۆگانستانءِ همسایگ اێں شه اے سکّی ۆ مشکلءَ رکّ اێں.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.