مروچی :شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

اۆگانستانءِ مردم په «شریعتءِ اجرا»، «عدالتءِ اجرا» ءُ «فسادءِ دێمگری»ءَ گۆں وت توافق کن انت

اۆگانستانءِ مردم په «شریعتءِ اجرا»، «عدالتءِ اجرا» ءُ «فسادءِ دێمگری»ءَ گۆں وت توافق کن انت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدانءِ جمعه نمازءِ دیوانءَ (22 مرداد 1400/ 13 اگوست 2021) گۆں اشاره به اۆگانستانءِ نونێں پێشامدان، اۆگانستانءِ سرکار، پاٹی ۆ مردمانءَ په «شریعتءِ اجرا»، «عدالتءِ اجرا» ءُ «فسادءِ دێمگری»ءَ سکّ سۆگه کرت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: اۆگانستانءِ درّێں مردمان چنکه سال اِنت که گۆں جنگ ۆ ناامنیءَ گرپتار اَنت. اے اسلامی ملک مرۆچی به سُهل ۆ امنیت ۆ آبادیءَ وازمندگ اِنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترءَ گوَشت: یکے شه مزنێں مشکلان که نونێں دنیا گۆں آیی دێم‌په‌دێم اِنت، واقعیتان نادلگوش کنگ اِنت. «طالبان» چۆ دگران شه اۆگانستانءِ واقعیتان اَنت که آوانِ جان‌ندری ۆ جهاد سوَب بوتگ اَنت که ملگرێں درآمدان که شه دورێں راهان آ ملکءَ آتگ اَنت، اۆگانستانءَ یله کن اَنت ۆ برئو اَنت.

زاهدان جمعه ئے اماما گۆں اے ٹِکّءِ بیانءَ که «طالبانءَ مردمی‌ئێن رۆتگ هست» آوانِ بازێں پێش قدمیءَ ماں اۆگانستانءَ را شه مرمان پله‌مرزیءَ زانت ۆ گوشتِ: طالبانی بازێں ۆ زوتێں پێش قدمی که بازێں بهرءِ شه اۆگانستانءَ را گپتگ اِش، اێشی چێدگ اِنت که اے جنزءَ مردمی‌ئێں رۆتگ هست ۆ اللهءِ نصرت ۆ مردمان پله‌مرزی گۆں آوان اِنت.

واجهءَ گێش کرت: اۆگانستانءِ طالبان مولءُمراد آ پێم که وتَ گوش اَنت «اسلامی شریعت ۆ حضرت رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرتءِ اجرا کنگ» ۆ «بما انزل الله»ءِ ردءَ حکم کنگ اِنت. من شه دلءَ گوشین ۆ سوگندءَ ورین که ماں سرجمێں دنیاءَ هچ حُکمءِ گهتر شه قرآنءِ حکمءَ ۆ حضرت رسول‌الله صلّی‌الله‌علیه‌وسلّم ءِ سیرتءَ نه اِنت. پرےواستءَ طالبانی اے مولءُمراد ۆ لۆٹ په اۆگانستانءِ تیوگێں رمب ۆ پاٹی ۆ مردمان که مسلمان اَنت ۆ په سرجمێں مسلمان ۆ همسایگێں اسلامی ملکان جوانێں چیزءِ.

دارالعلوم زاهدانءِ سرمسترءَ گوشت: منی باور اێش اِنت که اگاں ماں اۆگانستانءَ ۆ دگه ملکان په جوانی شه قرآنءِ بستار ۆ اللهءِ رسول ۆ خلفای راشدینانءِ بستارءَ کارمرز بیت ۆ آ چیز که ماں قرآن ۆ سنت ۆ پیامبر ۆ خلفای راشدینان سیرتءِ تها هست، اجرا بَےاَنت، انچێں امنیتءِ اے ملکان تها جۆڑءَ بیت که ماں دنیاءَ بےمٹ بیت.

واجهءَ سکّ سۆگه کرت: اگاں طالبان توان َانت شه قرآنءِ بستار ۆ حضرت رسول ۆ خلفای راشدینان سیرتءَ کارمرز کن اَنت ۆ اے پڑا سۆبین بےاَنت، اۆگانستانءِ استمان که چنکه سال اِنت گۆں جنگ ۆ ناامنیءَ گرپتار بوتگ، امنیت ۆ تاهیرءَ همءَ گند اِیت.

زاهدان جمعه ئے خطیبءَ نونێں طالبانءَ شه پێشءِ طالبان دگه راز زانت ۆ گوشتِ: نونێں طالبان چۆ پێسرءِ طالبان نه‌اَنت، اێشان شه وت بستار پێش داشتگ؛ هماپێم که وت اِش گوشتگ لس بکشگءَ جار اِش جتگ ۆ گوشتگ اش گۆں آوان که گۆں ما مێڑ اش کرتگ هم کار نه دار اێں ۆ قتل ۆ کشتار ۆ بےرحمیءِ پدا نه اێں، آوان گوشگ اَنت که دێمگری شه فساد ۆ عدالتءِ اجراءِ پدا اَنت.

واجهءَ گێش کرت: همےپێم طالبان جار جتگ که گۆں همسایگێں ملکان هم په جوانی ۆ دۆستی رهوتءَ کن اێں ۆ عهدءَ کن اێں که شه مئے نێمگءَ هچ خطرءِ په همسایگێں ملکان مه بیت که اے هم باز جوانێں بستارءِ که شه وت پێش اِش داشتگ.

زاهدان جمعه ئے اماما گوشت: اگاں طالبان تها ترۆندی ۆ ناسرپدی بیت، هم قابل اصلاح اَنت؛ اۆگانستانءِ عالم ۆ اسلامی دنیاءِ عالمان توان انت که آوانءَ اصلاح کن انت ۆ آوانءَ مرۆچی‌ئێں جاور ۆ جنێنان حقان کمار کنگءِ باروءَ سرپدی دےاَنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترءَ گۆں اے ٹکّءِ بیانءَ که «ما اێشی دۆزواه اێں که ماں اۆگانستانءَ سُهل ۆ امنیت بیت» گوشتِ: منی پیشنهاد به عنوان یک دلسۆچ ۆ خیرلۆٹ اێں مردمءِ به اۆگانستانءِ نونێں سرکار ۆ سرجمێں پاٹی ۆ اۆگانستانءِ وڑوڑێں مردمان اێش اِنت که به هبر ۆ گێشّواریان که لۆٹ اَنت ملکی جنگءَ لگێن اَنت، دلگۆش مه کن اَنت، بلکه گرد په شریعت ۆ عدالتءِ اجرا ۆ فسادءِ دێمگریءَ توافق کن اَنت ۆ گۆں وت په وتی ملکءِ آبادی ۆ امنتءَ همکاری کن اَنت.

🔸 اهل‌سنتان هوری ماں سرکارءِ کابینهءَ حکومتءِ ذمه‌واران پراهدلیءِ چێدگ اِنت ۆ ملکءِ یکویی ۆ تپاکءِ سببءَ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرءِ شه وتی هبران به سیزدمی سرکارءِ کابینه ءِ پجارۆکیءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: سیزدمی سرکارءِ کابینهءِ باسکان به پارلمانءَ پجاروکی بوتگ اَنت. پد شه انقلابءَ یکءِ شه اهل‌سنتان مهمێں لۆٹان اے بوتگ که به قوم ۆ مذهبانِ حقان دلگوش بیت ۆ ماں کابینهءَ شه اهل‌سنتان هم کار گرگ بیت.

واجهءَ گوشت: مئے کرّءَ شیعه ۆ سنی برابر انت، بلێں کم‌تاں‌کم یک نفر اهل‌سنتءِ هوری ماں کابینهءَ حکومتءِ ذمه‌وارانِ پراهدلی ئے چێدگ اَت ۆ تپاک ۆ یکویی ئے سببءَ بوت ۆ ماں دنیاءَ هم ملکءِ نام په جوانی مانَ پرشت، همےپێم اگاں ماں کابینهءَ جنینان هم بےاَنت اێشی چێدگ اِنت که جنینان په ما ارزشت دار اَنت ۆ دنیاءِ دیدانک مئے باروا زبرءَ بیت.

زاهدان جمعه ئے اماما سکّ سۆگه کرت: امێتوار اێں واجهان ۆ سرۆکان سیزدمی سرکارءِ کابینهءِ باسکانِ باروا گێشتر چار اَنت. دورچاری ۆ پراهدلی باز جوانێں ساڑایگ اَنت که ما گرد آوانءَ وتی وجودءِ تها بیار اێں.

واجهءَ همےپێم گوشت: توری ماں دوازدمی سرکارءِ زمانگءَ آیی کردارانِ باروءَ نگد داشت اۆں ۆ هما وهدءَ هم گوشت اۆں، بلێن نون که آیی کار هلاس بوتگ، آ تیوگێں ذمه‌وارانءَ «خسته نباشید» گوشین.

🔸 امێتوار اێں زاهدانءِ نۆکێں شورای شهر په مردمان سبب خیر بیت ۆ هزمت کنت

مولانا عبدالحمید ماں وتی هبرانِ گڈسرا به زاهدانءِ نۆکێں شورای شهرءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: ما شه پێسرءِ شورای شهر ۆ شهردارءَ تشکرءَ کن اێں که پراستی کۆشست اِش کرت. من شه دلءَ گوشین که واجه مهندس پربار (زاهدانِ پێسرءِ شهردار) شه شهرءِ وسی‌ئێں شهردار ۆ کارمستران ات.

واجهءَ گێش کرت: که په شورای شهرءِ نۆکێں باسکان ۆ شهرداریءِ سرمسترءَ دعا کن اێں که سۆبین بےاَنت ۆ په مردمان هزمت کن اَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *