مروچی :سه شنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۲
مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا:

نۆکێں راجکماش گوں آدگه قوا ۆ ملکے ذمه‌وارانِ هماهنگی ءَ ملکے سکّی ۆ مشکلانِ حل کنگ ءِ پدا بیت

نۆکێں راجکماش گوں آدگه قوا ۆ ملکے ذمه‌وارانِ هماهنگی ءَ ملکے سکّی ۆ مشکلانِ حل کنگ ءِ پدا بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه نمازے دیوانا (28 خرداد 1400/ 18 ژوئن 2021) گێش شه مردمان سۆگه ءَ په شرکت ماں گچینکاری ءَ وتی اُمێتواری ءَ درشان کرت که نۆکێں راجکماش گوں آدگه قوا ۆ ملکے ذمه‌وارانِ هماهنگی ءَ ملکے سکّی ۆ مشکلانِ حل کنگ ءِ پدا بیت.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: اُمێتوارێں که ماں نونێں آزگ‌سمائێن جاورا که ملک گوں وڑ وڑێن رۆزیگی ۆ نابرابری اێں سکّی ۆ مشکلان دێم‌په‌دێم اِنت انچێن مردمے راجکماش بیت که توانت ملک ءَ به جوانێن نێمگے بارت که مردمانِ سکّی ۆ سۆری کم بَےاَنت.

زاهدان جمعه ئے اماما درشان کرت: مهمترێن رهبند ۆ کردان که نۆکێن راجکماش باید آوانَ چمّے چێرا داشته بیت «عدالت ءِ اجرا»، «آزاتیانِ دیَگ»، «نابرابریان زۆرگ» ۆ «صحیح اێں رهبندے گچێن کنگ په رۆزیگی سکّیانِ حل کنگ ءَ» اِنت. نۆکێں راجکماش باید گوں آدگه قوا ۆ ملکے ذمه‌وارانِ هماهنگی ءَ توانت ملکے سکّی ۆ مشکلانَ حل کنت ۆ ملک ءَ جوان راه بارت.

واجه ءَ گێش کرت: ملکاری رهبندان اےرنگ تنظیم بَےاَنت که راجکماش ۆ دگه ذمه‌واران گێشتر ملکے مردمانِ مشکلان حل کنگ ءَ دلگوش کن اَنت، پچےکه ایرانے مردم گێش شه دگه جائے مردمان، ذمه‌وارانِ سرا حق دارنت، اول ایرانے مردمانِ مشکلانَ حل کن اَنت گڑا دگه ملکان مردمانِ مشکلانَ رسیدگی کن اَنت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ دێمترا گوشت: من ماں گچێنکاری ءَ شرکتَ کنین و رای دےاین شما را هم سۆگه ءَ کنین که ماں راجکماشی ۆ شوراهانِ گچێنکاری ءَ شرکت کن اِت، اُمێت اِنت که شمے را اثرگذار بَےاَنت.

مولانا عبدالحمید درّائێنت: گچێنکاری ئے رۆچ، رقابت ءِ رۆچ اَنت، دیدانکان یکے نه اَنت ۆ برےبرے تهمت ۆ بِنڈ هم بوتگ، منی سۆگه اێش اِنت که نون اے تیوگێن کێنگ ۆ کدورتانَ وێل کن اێں، یک ۆ آدگرے باروا جوان فکر کن اێن که هرکس ءَ هر تصمیمے گپتَگ په مردمانِ خیر ۆ صلاح ءَ بوتگ.

🔹 اۆگانستان به «امنیت» ۆ «سراسری اێں صلح ءَ» نیاز داریت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں دگه بهرے شه وتی هبران به اۆگانستانے نونێں جاور ءَ اشاره کرت ۆ گوشتِ: اُمێتوار اێں که دوئێں پاٹی، دولت ۆ طالبان که گوں وت جنگ اَنت ۆ دگه پاٹیان که جێڑه دارنت صلح کن اَنت تا اۆگانستانے درّێن مردم گوں صلح ۆ تاهیر ءَ وتی ملک ءَ جۆڑ کن اَنت.

واجه ءَ سکّ سۆگه کرت که اۆگانستانے مردم به امینت ۆ تاهیر ءَ نیاز دارنت. اُمێتوارێں اے اسلامی اێن ملکے تها سراسری اێں صلحے بیت ۆ ظلم ۆ ناامنی ۆ فساد شه آ ملک ءَ دور بَےاَنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *