شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید:

سیاسی و راجمانی جهدکاران کشگ شه شریعت، عقل ۆ عرفے دیدانکا «ٹوهێن جنایتے» مرتَگَ بیت

سیاسی و راجمانی جهدکاران کشگ شه شریعت، عقل ۆ عرفے دیدانکا «ٹوهێن جنایتے» مرتَگَ بیت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ماں زاهدان جمعه‌وے نمازے دیوانا (5 دی 1399/ 15 سبتمبر 2020) گوں نگد شه پێشامدانے که همے زوتان په هالکار ۆ سیاسی ۆ راجمانی ۆ انسانی حقان جهدکاران ماں لهتێن ملکا کپته، چاگردے اے پاٹی‌ئے کشتنا را شه شریعت، عقل ۆ عرفے دیدانکا «ناجایز» ۆ «ٹوهێن جنایتے» زانتِه.

په زاهدانِ اهل‌سنتے جمعه‌وے پیشنمازے کارگسے هال‌رسانی‌ئے بنجاهے سرهالا، شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید درشان کرت: یکے شه پێشامدانے که دێمے هپتگان آزاتێن انسانانِ زِردا را تکانسر کرت، سیاسی، راجمانی ۆ انسانی حقان جهدکار ۆ هالکارانِ کشگ‌اَت.

واجه‌ئا دێمترا گوشت: همے زوتان چنکه نپر شه هالکار ۆ انسانی حقان جهدکاران ماں اوگانستانا ترور بوت‌اَنت ۆ [بانۆک «کریمه بلوچ»] یکے شه بلوچانِ سیاسی‌ئێن جهدکارێن جنێنان هم ماں کینڈائا ترور بوت.

زاهدان جمعه‌وے خطیبا گێش کرت: سیاسی، راجمانی، هالکار ۆ ندکاران کشگ، آوان که گوں هبر ۆ قلما په مردم ۆ استمانانِ حقان جهد کننت، شه شرع ۆ عقل ۆ عرفے دیدانکا ناجایزاِنت ۆ ٹوهێن جنایتے حساب بیت.

واجه‌ئا وتی هبرانِ دێمترا گوشت: انسانا په اێشی که ماں سیاستا هاسێن رهبندے داریت ۆ نگد کنت یا هبرے دنت ۆ مطلبے نبیسیت، حتی اگه هبر ۆ نبشته‌ئانِ تهے ترندی ۆ اهانت بیت هم نباید کشگ بیت.

مولانا عبدالحمید درشان کرت: منی مخاطب یک ملک یا هاسێن پاٹی‎ئے نئِنت، بلکه من تیوگێن انسانی چاگردا شین که باید مردم تواننت وتی هبرا دینت، نباید کسّے که شه حق ۆ برابریا هبرَ کنت ۆ شه انسان و استمانانِ حقان دێمپانَ کنت یا نگد کنت ترور ۆ کشگ بیت. اے پاٹی‌ئے کشگ په هر کسّا شه هرجا که بیت نادرست اِنت ۆ شریعت اسلام و جهانی قانودان هلاپ‌اِنت.

واجه‌ئا درّائنت: اگه یک نپرے قتلے کنت، یا سلاح زوریت ۆ مردم کشیت ۆ راهبندانی کنت، اێرنگێن انسانے کشگے سرا هبرے نه‌اِنت، بلێن آ انسان که گوں وتی هبر ۆ قلما شه راج ۆ استمان ۆ انسانان حقان دێمپانَ کنت یا زهرشانی ءَ کنت اگه آیی کشگا جایز زانن اے پککّا رد انت.

مولانا عبدالحمید وتی هبرانِ گڈسرا تأکید کرت: منے پیغام په پورهێن دنیاوے مردمان، شه دولتان گپته تاں حکومت ۆ پاٹیان اێشنت که بِئِلِّت مردم وتی هبرانَ دَیَنت چه مسلمان بینت یا غیرمسلمان، دیندار بینت یا بےدین.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *