مروچی : 10 مهر , 1399

اێرانَے جماعت تبلیغی‌ئێن جهدکار که ماں هندوستانا بندیگ بوتتنت، آزات بوتنت

اێرانَے جماعت تبلیغی‌ئێن جهدکار که ماں هندوستانا بندیگ بوتتنت، آزات بوتنت

سنی‌آنلاین| ۱۶ نپر شه اێرانی‌ئێن جماعت تبلیغے جهدکاران که نزّیک به هپت ماه پێشا ماں هندوستانا بندیگ بوتتنت، آزات بوتنت.
په سنی‌آنلاینِ سرهالا اے نپران که خراسان زِربارے نیمگے مردم‌انت، گوں کانونی رهبندان په تبلیغا ماں هندوستانا شُتَگنت که هندوستانے امنیتی‌ئێن واکان آوانَ په کروناوے نادراهی‌ئے تالان کنگے نیمونا ماں یکے شه «حیدرآباد» میتگے مسیتان بندیگ کرته.
په سنی‌آنلاین رستگێن سرهالانِ ردا، اِے 16 نپر چارشمّیا (9 مهر 1399/ 30 سپتمبر 2020) پد شه هپت ماها به اێرانا بِرگشتنت.
ماں یک هالے که نزّیک به یک ماه پێشا ماں «سنی دیلی»ئا تالان بوتت، آتت که گوں اێشی که اێرانی‌ئێن جماعت تبلیغی‌ئێن بندیگانِ بےگناهی‌ئے حکم ماں هندوستانا داته بوته، بلێن انگت آ ملکے دولتا آوانِ در بیگے اجازتا را نداته ۆ په آوانِ ویزائے هلاس بیگے نیمونا، لوٹته‌ءِ که ویزایش تمدید بیت یا آ ملکے آمیدگسے پرمان بَیت ته اێرانی‌ئێن مردمانِ ڈنّے روگے اجازتا دنت.
بێد شے 16 نپر اێرانیا، بازێنے شه اندونزی، مالزی ۆ سودان ملکانِ جماعت تبلیغیان هم ماں هندوستانا بندیگنت که آوان آزاتی‌ئے حکم انگت داتگ نبوته.
هبر اێشنت که هندوستانے دولت کرونائے نادراهی‌ئے تالان بیگا ماں آ ملکا به مسلمان ۆ هاس «جماعت تبلیغے» جهدکارانِ گُٹّا پرێنته ۆ په همے نیمونا بازێن گٹ‌هشکی ۆ سکّی‌ئے به اے اصلاحی ۆ تربیتی‌ئێن جهدکارانِ حقے تهاءِ کرته.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *