مروچی : 6 مرداد , 1399
مولانا عبدالحمید مان زاهدانِ جمعه نمازے دیوانا:

په ملکے مشکلانِ جوڑ کنگا مخالپانِ هبرانه هم بُشکنت

په ملکے مشکلانِ جوڑ کنگا مخالپانِ هبرانه هم بُشکنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید مان جمعه نمازے گپان تها (20 تیر 1399) گون اشاره به ملکے زرّے بازین بےارزشت بیگ ؤ سکّین اقتصادی‌ئین جاورا گْوشت: ذمه‌واران په ملکے مشکلانِ جوڑ بیگا باید مخالپ ؤ گِرد زانتکار ؤ دلسوچانِ هبرانه بشکننت ؤ گوں نوکین رهبند ؤ برنامه‌ئا چارگے کننت.
شه زاهدان اهلسنت جمعهٔ پیشنماز دفتر حال رسانی حالا، واجه شیخ‌الاسلاما گوشت من یکے شه اے ملکی دلسوچ ؤ مسلمانین مردمان، چِنکه سال دیما گوشت که یک «حل‌وعقدے» دیوانے بن‌هشت ایرکنگ بیت که آیی تها سنی ؤ شیعه، عالم ؤ زانتکار ؤ دانشگاهی ؤ مزن سسّا‌ئان هور بینت، پچے که گون شور و صلاحا بازین سکّی ؤ سوری‌ئے جوڑ بیت، بلین اپسوزنت که آ وهدا به اے خیرلوٹ ؤ دلسوچے سوگه‌وا دلگوش نبوت ؤ بازین واری شه دستا شت.
واجها گیش کرت که انگت هم گهترین راه همیشنت که تهنا به وتی کارزانتان سرا بروسه مکنن پچے که آ هم انساننت، کارزانت هم ردَ کننت، اگه آوان رد مکُرتین سؤختے باروا ؤ بازین دگه مسائلانه تها هِنکه گوں مشکلان دیم‌په‌دیمَ نبوتن.
زاهدان اهل‌سنتے جمعه‌وَے پیشنمازا سیاسی بندیگانِ آزاتیا لوٹت ؤ گوشته: بازینے را که درسته کنن و بندجاه‌ئانِ تها وَنت آزاتش کَنِت ؤ بِلِّتش که هبر دَیَنت، مردمانِ هبر ؤ دیدانکا هم بُشکنت که اُلُس مروچی چه حالے دارنت، دلار به 22 هزار تومنا رسته ؤ ملکے زر که مشمے آبروینت شه ارزشتا کپته. واجها دیمترا گوشت: ما دژمن نَه‌ون، خیرا لوٹن، مگه شما مردم دیم داته که شوهاز کننت که مشکل چےونت و تَوجیل چےونت؟
واجها گوشت: انون ملکے مردم زَدَگنت ؤ اے باز خطرناکنت، نوکین مشکل باید جوڑ بَینت، امّا ره اومیت است که ذمه‌واران گوں یک نوکین رهبند و برنامه وا چارگے کننت.

ـ اگه علما ؤ زانتکاران تهنا وتی هیالا بینت به جامعه و چاگردا خیانتش کرته
زاهدان اهل‌سنتے جمعه‌وَے پیشنمازا گوں اشاره به حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» گوشت: هما پیم که شوانگ وتی پَس ؤ رمگے دیما اگده داریت که آوانه شه گرک ؤ دزّا ساتیت ؤ آوانه به سیراپ ؤ آبادین ڈگاران په چارینگا بارت، الله هم مردمانه چو شوانگا په یک دگرا اگده داته. «راعی» په مزنین مردم، رهشون ؤ ذمه‌واران گوشگَ بیت که باید به مردم ؤ چاگردے هیالا بینت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *