مروچی : 4 آذر , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

باید معلولانی اصلی سبب دیمگیری ببنت

باید معلولانی اصلی سبب دیمگیری ببنت

سنی‌آنلائن/ واجه مولانا عبدالحمیدا تهرانِ بین‌المللی تپاکی کنفرانسا که (شنبه 3 آذر 1397) ءَ برجم دارگ بوت، شہ اسلامی ملک و کشوراں لوٹت کہ راج و مذھباں بمنّنت و آیانی حقوق و آزاتیاں برجاہ بدارنت.

واجہ مولانا عبدالحمیدا اول سرا اے کنفرانسِ مھمان وشّھت کتنت و گوشتی: ما ھنچیں ٹیمیا ادا مچ بوتگیں کہ اسلامی ملک ناتپاکی، جنگ و درگیریاں گٹّ انت.

واجھا چه اے مشکلاتِ علت و سببانی در نگیجگا وتی اپسوز ظاھر کت و گوشتی: اپسوزی گپ ایش انت کہ جھان اسلامِ مشکلات و آفت ھورت‌چاری نبنت و اے معلولانی علت درگیجگ نبنت.

واجھا بازیں اسلامی ملکے چوش سوریا و یمن نام گپت کہ یک زمانے آباد و آرام بوتگنت، بلے مروچی گوں جنگ و شدیگیا دیم پہ دیم انت.

مولانا عبدالحمیدا دیما تاکید کت: مروچی مشکلاتِ اصلی علت و سبب درگیجگ نبنت و بس گوں معلولاں جنگ بیت، معلولانی سبب و علت باید درگیجگ بنت و آیانی دیم گرگ بیت.

ما مسلماناں ٹوھیں سرمایہ و ھستی چوش قرآن، پیغمبر و اسلام ھست انت کہ دنیاءِ بازیں راجیا چوش امریکہ و یورپیاں نھنت. گوں چیں ھستیاں پچے مسلماناں گوں مشکلات و بلاھاں دیم په دیم بنت؟!

واجہ مولانا عبدالحمیدا “دوری چہ قرآن” مروچگیں مسلمانانی مشکلاتِ اصلی سبب زانت و گوشتی: بازینے چہ ما مسلماناں پہ قرآن و اسلام و حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وسلم ءٰ فخر بندیں، بلے مئے زندگی تھا قرآن و سنت و شریعتِ حکمانی سرا عمل نبیت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *