مروچی : 5 فروردین , 1397
واجه مولانا عبدالحمید:

بلۆچ ؤ سیستانی باید گۆں وت تپاک ببنت

بلۆچ ؤ سیستانی باید گۆں وت تپاک ببنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید جمعه (۳ فروردین ۱۳۹۷) مں سیستانِ عظیم‌آبادِ طالبانی دیوانا ٳے نیمگا اشاره کت ؤ گوشت که بلۆچ راج ؤ سیستانیانی سیادی چه دێریگێں وهدے هست انت ؤ استان دێمروی وهدے بیت که اے دوئێں بلاهێں قوم وت مں وتا تپاکیِ راها بگرنت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه مولانا عبدالحمیدا درّاێنت: استانِ تها هر قوم ؤ مذهبے که هست انت باید انت که یکادگرا بغل بکننت ؤ یکادگرِ کرّا ببنت، پرچا که په استانِ پیشرفت ؤ دێمرویا حدت ؤ تپاکی گهترێں راه ؤ رهبند ٳنت. گڑا وحدت ؤ تپاکی ٳے چیزا لۆٹیت که مں استان کار ؤ باراں گوں یکا دگرا برابری سرا بهرتهر بکننت.
زاهدانِ اهل‌سنتِ جمعه‌یِ پێشنمازا تاکید کرت: قومی حسابا سیستانی ؤ بلۆچ چه استانِ دو بلاهیں قومان اَنت ؤ چه مذهبی حسابا شیعه ؤ سنی چه استانِ بلاهێں مذهبان اَنت، اگه ٳے دوئێں بلاهێں قوم ؤ مذهب یکّادگرِ کرا ببنت، گڑا هچ دشمن ؤ بدواهےنتوانی مارا نقصانے برسێنیت.
واجها دێمترا درّائێنت: مسئولاں په مچّی ؤ تپاکیِ نێمگا دلگۆش بکننت ؤ ما را هں چه وتی سیستانی براتاں ٳے واهش هست انت که مارا جاه بیارنت ؤ چه بلۆچاں هں ما را ٳے واهش هست انت که هر جاه دستش ڈکیت وتی سیستانی براتانی چارگ ؤ وارگا بکننت ؤ یکادگرِ نیمگا براتیِ دستا دراج بکننت. گڑا اگه ما هور ؤ تپاک ببێں مئی استان سبز ؤ آباد بیت، شیواری مں همشی تها ٳنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: هۆشمندی ؤ شیواری اشیا نگوشنت که کسے دست مں دپا رسیت آ دگرا مگندیت ؤ بے هیالی بکنت، باید ٳنت ما یکادگرِ مشکلانی نێمگا چمّ شانکے دور بدئێں. باید ٳنت سیستانی بلۆچا بگندیت ؤ بلۆچ سیستانیا ؤ شیعه سُنّیا بگندیت، سنّی شیعه‌یا بگندیت، گڑا اگه ما همدردی ؤ تپاکی بکنێں دشمن ناامید بیت.
واجه شیخ الاسلاما گڈسرا گوشت: ٳے مئی اعتقاد انت تا زمانے که ما مچ ؤ تپاک مبێں استان دێمروی نکنت، بلکێں استان هما وهدے امن بیت ؤ دێمروی کنت که ما چه یکّادِگر زُور ؤ قوتا بهره بزورێں.

✍🏽رجانک: رضوان دادی‌زاده


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *