مروچی : 21 اسفند , 1396

مولانا عبدالحمیدا وتی پرێشانی چه بلۆچستانِ تعلیمی جاورا درشاں کرت

مولانا عبدالحمیدا وتی پرێشانی چه بلۆچستانِ تعلیمی جاورا درشاں کرت

واجه مولانا عبدالحمیدا وتی پرێشانی چه لهتے دولتی مدرسه ؤ وانگجاهانی تعلیمی جاور/حالات مں زاهدانِ کرّ ؤ گورِ روستا ؤ بلۆچستانِ لهتے دگه ملکاں درشاں کرت ؤ مردم ؤ مسئولی میاریگ زانت اَنت ؤ گوشتی که اِے باروا باید همکۆپگی ؤ کۆشش بیت.
سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجها زیگێں صحبا (20 اسفند 1396) زاهدانِ چاه‌زردِ توحید آبادا، گوشت: اپسۆز اِنت که استانِ تعلیمی ؤ آموزشی جاور ؤ حالات سک سست اِنت ؤ وانگِ ویل دیگ مں منطقه تها مردمِ پرێشاں کنۆک اِنت. اِے باروا مردم ؤ دولت میاریگ اَنت، هچ کسا وتی وظیفه سرا آ پیم که حق اِنت عمل‌ نکرتگ، منا په وتی اِے گپا منّانک/دلیل هست.
واجه مولانا عبدالحمیدا دێمترا مردم گوشتنت: اِشیا مشمۆش اِت که شمئی دێمروی، ترقی ؤ چاگردِ بدل بیگ گۆں شمئی وتی اراده‌یا همگرنچ اِنت دنک شما وت اراده مکن‌اِت هیچ چیز بدل نبیت.
زاهدانِ اهل‌سنتِ جمعه‌یِ پێشنمازا درّائێنت: باید په وانگ ؤ تعلیمِ دێمرویا مردم ؤ مسئول گۆں وت همکۆپگ بنت ؤ‌ همکاری بکننت، باید هرکس وتی توانِ اندازه‌یا په ملکِ علمی دێمروی ؤ ترقّیا مالی ؤ جانی جهد بکنت. باید مردمانی رابطه ؤ رو ؤ آ /رفت‌ؤآمد گۆں آموزش ؤ پرورشا باز بیت ؤ مئی زهگاں په علمی ؤ تخصصی مدرک ؤ‌ سندِ دستا یارگا جهد کننت.
مولانا عبدالحمیدا دێمترا گوشت: نصرت آبادِ آموزش ؤ پرورشِ کارمستر ملکِ مردمے ؤ‌ الحمدلله په تعلیمی جاورِ جواں بیگا باز جهدی کرتگ. منی دزبندی چه علما ؤ دگه مردماں همێش اِنت که گۆں مسئول ؤ‌ سرکارا همکاری کننت.
واجها گڈسرا گوشت: ما باید وتی دینی مسائل ؤ دنیائی مسائلا وتا هۆرکنێں، ؤ په وتی دینی ؤ‌ دنیائی مسائلِ دێمرویا فکر ؤ جهد کنێں. مردمانی همکاری نێکێں کارانی تها، الله پاکِ رحمت ؤ‌ نصرتا گۆں وت کاریت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *