مروچی : 8 اسفند , 1396

واجه عبدالمجید گوادری بلۆچی زبانِ مزنێں شاعر ؤ ادیب چه دنیا شت

واجه عبدالمجید گوادری بلۆچی زبانِ مزنێں شاعر ؤ ادیب چه دنیا شت

واجه عبدالمجید گوادری بلۆچی لبزانکِ کوھێں کلات رند چه نێم‌سدی/قرن بلۆچی ادبِ هزمت، زی جمعه‌یا (4 اسفند 1396) کراچیِ نادراهجاهے تها نمنت.
واجه گوادری بلۆچی راجی شاعر بوتگ که آئیِ پربستگێں لچّه/شعر «ما چکّێں بلۆچانی» نام‌دمپ اِنت.
واجه گوادری سال 1937عیسائیا گوادرا چه ماتا بوتگ، واجها رند چه علم ؤ زانتِ دربرگا عمانِ مشکتا شتگ ؤ بازێں سالا اۆدا بوتگ، واجه وتی عمر گڈسرا چه پیری ؤ ناجوڑیاں کراچیِ نادرهجاهے داخل کنگ بوتگ.
اِے دابێں زانتکارانی روگِ تاوان په راج ؤ لبزانکا باز اِنت، امیت اِنت که الله پاک اِے واجها وتی گنجێں رحمتانی ساهگِ چێرا جاه دیات ؤ پشپداں صبر ؤ اِے کوهێں غمِ سگگِ زۆرا بدات. آمین

واجه گوادریِ ادبی اثر ؤ کتاب اِێش اَنت:
1. گلیں باندات
2. نپتیں سگار
3. ترانج
4. سوسنیں گیوار
5. شَند
6. جز ءُ تَلمل
7. ریدگیں ریز
8. شَدر ءُ اَرجَل
9. لاس ءُ الماس
10. ابدمان
11. اِناش
12. اَبرم
13. زَیچان
14. اِیرلہ
15. ھَوات
16. اَلمباتِیر
17. اَجام
18. گِدروشیا
19. ماھلنجءِ شراب ھانہ
20. مھگونگءِ بُت ھانہ
21. کاتیال


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *