مروچی : 21 بهمن , 1396

«بابری» مسیتِّ خراب کنۆک مسلمان بوت

«بابری» مسیتِّ خراب کنۆک مسلمان بوت

“کار سیفاک” که مں سال 1992 میلادیا «بابریِ» زمانگی مسیتِّ خراب کنگا هۆر بوتگ، اسلامِ دینِ منّۆک بوت.
په سنی‌آنلائن هالکاریا، “کار سیفاک” که رند چه مسلمان بیگا وتی نامی په “محمدعامر” بدل کرتگ، 25 سال پێش هندوستانِ بابری مسیتِّ خراب کنگ ؤ هورجێنگا هۆر بوتگ.
اِے مردا گوشتگ: من اولی نفر بوتگاں که پێسر چه پهکاں بابری مسیتِّ گنبُدِ هوجێنگا لگّتگاں.
“کار سیفاکا” گوشتگ: ما را اِے مسیتِّ خراب کنگِ وهدا بیمّ هست اَت که هندی امنیتی واک بیاینت ؤ مئی دێما بگرنت، بلے دیستێں که نه هچکس نهنت، هما اِنت ما دل کت ؤ مسیتّێں خراب کرت.
محمدعامر که هنّو چه وتی کارا سک شۆمان اِنت، گوشی که رند چه مسیتِّ خراب کنگا هما حالا که منا پهلوانیِ احساس هستت، دێم په وتی شهرا شتاں، بلے منی لۆگِ مردماں منا سک هکّل دات ؤ ملامت کرت.
محمدعامر ؤ یکے دگه چه آئیِ سنگتاں که آ هں مسلمان بوتگ ؤ وتی نامی «محمد عمر»‌ اِێر کتگ، گۆں وتش قول کتگ که په وتی توبهِ نشانیا 100 دانگ مسیتّ هندِ تها ببندنت که تا هنّو 90 مسیتّ بندگ بوتگ.
گوشگی اِنت که محمدعامرا رند چه مسلمان بیگا گۆں یک مسلمانێں جنێنے عارۆس کتگ. آئی همے پێم یک وانگجاهے په دین اسلامِ شنگ ؤ تالاں کنگا بنگێج کتگ.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *