مروچی : 26 آذر , 1396

خواشِ جهگیرا چه شهاب نادریِ گپاں مولانا عبدالحمیدِ باروا، گلّه کرت

خواشِ جهگیرا چه شهاب نادریِ گپاں مولانا عبدالحمیدِ باروا، گلّه کرت

علی کُردا مرچی صباح (چهارشنبه 8 آذر) ایرانِ شورا اسلامیِ مجلسا چه شهاب نادری پاوه‌یِ جهگیرِ یکشمبے گپاں که واجه مولانا عبدالحمیدِ خلافا درشانی کتگ اِتنت، سک گله کرت و گوشتی: واجهِ گپ «بس مردمانی شون دیگ په تقوا و توبه»‌بوتگ.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، مهندس علی کردا وتی گپانی تها گوشت: دنیاءِ تمامیں پیشامد چوش زلزله، هار و دگه طبیعی پیشامداں، مئی دینی و مذهبی باورِ‌ مطابقا گوں اللهِ اراده و اجازتا پیش کاینت و تا الله ملوٹیت هچ نبیت.
مهندس کُردا گیش کرت: حضرت شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا هں بسّ همے گپ کرمانشاهِ زمین‌چنڈِ باروا بیان کتگ و اللهِ بندگی په تقوا و توبه دعوت داتگنت تا مردم گوں اللهِ هژما دپ مکپنت.
خواشِ جهگیرا درّائینت: واجه مولانا عبدالحمیدِ دریں گال که گوں واجهِ خالصیں دعایاں هور بوتگنت، مهندس شهاب نادریا بد تعبیر کرتگنت، اِے منی واجهیں همکار بزانت که چه شورا اسلامی مجلسِ تریبونا که په دنیاءِ مردماں شنگ بیت، چو مبیت که هنچیں گالے زبانِ سرا آرگ بیت که په واجه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا لائق نهنت. واجه مولانا عبدالحمید ملک و تمام مسلمانانی دعاگو اِنت.
مهندس کردا دیمترا گوشت: دریگتیں واجه نادریا پیش چه وتی گپاں، گوں اهل‌سنت فراکسیونا شور کتیں تا که ما حقیقت آئیا پیش داشتیں که آ چیزے که اِے واجه و کرمانشاهِ مردماں رستگ یک بدسَمجی‌ئے بوتگ و آیاں په وت گپتگ. مولانا عبدالحمید بید چه مردمانی خیرِ لوٹگ و آیانا په تقواءِ سوگه کنگا دگه گپے زبانا نیاریت.

گوشگی اِنت که تازه‌یاں لهتے ناتپاکی و جنگ جیڑه پدا اَنت، واجه مولانا عبدالحمیدِ گوستگیں هفتگِ جمعه‌یِ بیان چتگ و برّتگ و مردمانی درمیان شنگ کتگ تا مردماں چه واجها دور کننت‌، شهاب نادریا هں بے جست و پرسا گوستگیں یکشمبیا مجلسِ دیوانا، واجه مولانا عبدالحمیدِ باروا لهتیں دانک زبانا یارتگ که مردمانی نیمگا په ترندی اِیرجنگ بوتگ.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *