مروچی : 28 آبان , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

زلزله یک بیمّے چه اللهِ نېمگا

زلزله یک بیمّے چه اللهِ نېمگا

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی 26 آبان 1396 جمعه‌‌یِ گپاں زلزله/زمین‌چنڈ ؤ تمام آفت “آسمانی بیمّ” زانتنت ؤ تمام مردم په توبه ؤ استغفارِ نېمگا ترغیب داتنت.
سنی‌آنلائنِ هالکاریا، زاهدانِ اهل‌سنتِ جمعه‌یِ‌ پېشنمازا وتی بیان گۏں قرآن مجید اِے آیت: «مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» وانگا بنگېج کرت ؤ‌ گوشتی: مُلکِ رۏنندی نېمگِ زلزله که پېش‌آتک سکّ ترسناک ؤ لرزېنۏک اَت. هزاران نفرِ بېرانی ؤ ٹپی بیگِ حال اِنت.
مولانا عبدالحمیدا دېمترا اسلامی عقیده‌ ؤ باور په زلزله ؤ‌ زمین‌چنڈِ باروا بیان کرت ؤ گوشتی: اپسوزِ جاه اِنت که گېشترېں مردم زلزله ؤ اِے پیمېں پېشامداں کائناتِ ساده ؤ طبیعی پېشامد زاننت ؤ گوشنت که زلزله چه زمینِ گسلانی پاچ بیگا پېش کئیت.
واجها پېشی قومانی حالات یاد کرتنت ؤ گوشتی: قرآن پاکِ تها بازېں جاهیا لهتے قوم ؤ راجانی یاد بوتگ که هر وهد آ گۏں قحط‌سالی، زلزله ؤ هار ؤ‌ اِے دابېں پېشامداں دپ کپتنت، آیاں وتا پاک ؤ‌ صاف زانت ؤ اِے پیمېں پېشامد ؤ مصیبت‌اِش ساده ؤ معمولی چیز زانتنت، آیاں چه اللهِ هژما عبرت نگپت ؤ‌ توبه‌اِش نکت،‌ پمشا الله پاکا آیانی سرا ٹوهېں عذاب آرت ؤ په بېه هلاک کرتنت.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گېش کرت: مرۏچی هں بازېں مسلمان ؤ غیرمسلمانیں زانتکار دنیاءِ خشک‌سالی، هار، زلزله ؤ دگه آفتاں «کائنات هژم» زاننت، اِے مردم اللهِ عذاباں چه ظاهری اسبابا زاننت ؤ چه حقیقی مالکِ کردارا چمّ‌اش چپتنت. اِے دابېں مردم چه توبه ؤ‌ اللهِ نېمگِ روگا محروم بنت.
واجها گېش کرت: لهتے زلزله ؤ اللهِ آدگه عذاباں بسّ آزمایش ؤ امتحان زاننت ؤ نمننت که اِے اللهِ عذاب ؤ قهر بوتگ، اِے گپ رد اِنت، اِے اللهِ عذاب اَنت. وهدے یکجاهے اللهِ عذاب بییت، مزن ؤ‌ گونڈ، پاک ؤ گناهکار، تمام گرفتار بنت، اللهِ ارشاد اِنت:‌ «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»؛ چه هما عذابا بترسِت که تهنا آیاں که ظلم‌اِش کرتگ، آیان نرسیت ؤ بزانِت که اللهِ گرپت سک اِنت.
مولانا عبدالحمیدا تاکید کرت: باید حقّېں گپ مردماں گوشگ بنت تا که آگاه ببنت. الله تعالی گوشیت: «فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»؛ پچے وهدیکه مئی عذاب پېش‌آتک، آیاں پریات ؤ‌ زاری نکت؟ گۏں اِے زلزله‌یا که کرمانشاها پېش آتک الله‌ها امید هست که کرمانشاهِ مردم ؤ اِیرانِ هرجاهِ مردماں پریات ؤ زاری کننت، بگرېونت ؤ‌ توبه کننت.
واجها دېمترا گوشت: اِے که یکجاهے عذاب آتکگ، اِشیِ معنا اِے نهنت که آیانی عمل بس خراب بوتگ ؤ دگه جاهانی مردمانی عمل جوان اِنت. مرۏچی ما تمامانی اعمال بد اَنت، الله یکجاهے عذاب کاریت تا دگه جاهِ مردماں عبرت بگرنت ؤ توبه بکننت. اگه مرۏچی گۏں عذاباں گرفتار بکنت، اِے اللهِ عدل اِنت ؤ اِے که ما را عذاب ندات اِے اللهِ فضل ؤ احسان اِنت، نه اِشی که مئی عمل نیک اِنت.
مولانا عبدالحمیدا «دلانی سکّی» بے تضرع ؤ زاری ؤ بےاستغفاریِ نتیجه زانت ؤ گوشتی: وهدے که ما وتا را اللهِ عذابانی دېما بےمیار بزانېن ؤ‌ توبه مکنېں، گڑا دل سک بنت. باید اللهِ بیم ؤ هشدارانی نېمگا دلگۏش کنېں ؤ بزانېں که الله چه مئی عملاں راضیگ نهنت.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *