مروچی : 22 شهریور , 1396
واجه مولانا عبدالحمیدا یکشنبه (19 شهریور1396) دارالعلوم زاهدانِ استادانی دیوانا گوشت:

استانِ مردماں بهرکنگ، مزنېں «گناه» ؤ «نازانتی» ئے اِنت

استانِ مردماں بهرکنگ، مزنېں «گناه» ؤ «نازانتی» ئے اِنت

سنی‌آنلائن/ سیستان ؤ بلوچستانِ مردم تمام چه محرومیا رنج کشَّنت. لهتے لۏٹنت مئی استانِ مردماں بهربهر کننت؛ گوشنت که فلانی «سرحدی» ئے یا ک فلان «مکرانی»، «سربازی»، «ایرانشهری»، «سیستانی» ؤ «زاهدانی» ئے، اِېش لۏٹنت که قوم ؤ راجانی تقسیما مزن کننت.
اِے دابېں گال ؤ‌ اصطلاحانی شنگ کنگ مزنېں گناهے ؤ‌ نازانتیِ نشانی اِنت. آ که لۏٹنت که قومی ؤ راجی مسائلا چاگردِ تها مزن کننت، مردمانی دژمن اَنت. قومی مسائلِ شنگ کنگ، مئی چاگردِ فایده‌یا نهنت ؤ علما باید اِے مسائلِ دېما بگر اَنت.
مردمانا قومی ؤ ملکی تقسیم کنگ بے ارزش کنت. اگه ما تپاک بئین، گڑا ارزش پیدا کنېں. اگه اېرانِ اهل‌سنتِ‌ تمام قوم ؤ راج وتا گۏں اهل‌سنتا بزاننت، گۏں یک 20 ملیونی جمعے هۏر بنت، وتا جدا کنگ ؤ تهنا یک قوم ؤ راجے زانگ مردما بے ارزش کنت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *