مروچی : 30 مرداد , 1396
واجه مولانا عبدالحمید:

حجّ، اسلامِ خلاصه اِنت

حجّ، اسلامِ خلاصه اِنت

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا وتی اِے هپتگِ جمعه‌یِ‌ گپاں (27 مرداد 1396) حجِّ جاگاه اسلامِ تها ؤ آئیِ مناسک باروا گپ کرت ؤ اِے ٹوهېں عبادتی اسلامِ‌ ‌خلاصه زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا نقل چه واجه مولانا عبدالحمیدِ‌ وب سائتا، زاهدانِ جمعه‌یِ پېشنمازا وتی گپ گۏں سوره آل عمرانِ اِے آیت (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) تلاوتا بنگېج کرتنت ؤ گوشتی:‌ حج، اسلامِ‌ ٹوهترېں رکن ؤ فرض اِنت. هنّو حجِ مۏسم اِنت چه دنیایِ هرنېمگا مردم کعبةاللهِ نېمگا رهادگ اَنت.
واجها گېش کرت: حج، چه سیدنا ابراهېم علیه‌السلامِ زمانگا تا هنّو یک مزنېں عبادتے شکلا ادا کنگ بیت. رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وسلمءَ هں حج کت ؤ حجةالوداعا حجِ مناسک بیان کتنت، هجری دهمی سالا ده هزار نفرا پیغممبرِ همراهیا حج کرت.
دارالعلوم زاهدانِ‌ کارمسترا گوشت: حج هنچېں عبادتے که گۏں مال ؤ‌ جانا ادا بیت. الله تعالی اِے عبادتِ‌ تها خاصېں اثر اېر کتگ. اِے عبادتا بندگِ یک خاص قسمېں محبت ؤ عشقیا پېش داریت، سر برهنگ ؤ‌ پاد برهنگ‌ها کفن گور کنت ؤ‌ اللهِ توحیدِ گواهیا دات.
مولانا عبدالحمیدا حج، میدانِ‌ محشرِ نمونه‌اِے زانت ؤ گوشتی: حاجی گۏں احرامِ بندگا موتِ یک منظریا پېش داریت، حاجی جان شۏدیت ؤ حجِ نیتا کنت ؤ لبیک گوشان بیت. حجِّ آداب اِشنت که چه روانگیا پېسر وتی سیاد ؤ وارثاں حق پهلّی بلۏٹیت. حجِ سفر گردگی سفرے نهنت،‌ بلکېں باز مزنېں عبادتے، حاجی باید حجِ سفر واستا وتی کاروبا ؤ مردماں اللهِ میار بکنت، ذکر ؤ عبادتا وتا مشغول بکنت. حجِ سفرا چه بےهودگېں گپاں وتا دور بداریت ؤ گۏں ذکر،‌ تلاوت ؤ عبادتا په وتی اصلاح ؤ‌ تزکیه واستا محنت بکنت.
مولانا عبدالحمیدا وتی گپانی اِے بهرِ گڈسرا گوشت: حج اسلامِ‌خلاصه اِنت، طوافِ وهدا “هروله” کۏپگانی سرېنگا اِے درس مان اِنت که اسلامِ تها ٹېمِ سرا وتی زور هں دژمنا پېش دارگ لۏٹیت. شیطانِ سنگ جنگِ مراد اِشنت که باید شیطان ؤ‌ شیطان‌صفتاں که ما را گناهانی نېمگا دعو دینت، چه وت دور کنېں ؤ گۏں آیاں که ما را گۏں اللهِ نزّیک کننت، نند ؤ پادا کنېں.


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *