مروچی : 28 تیر , 1396

واجه مولانا محمدانور ملازهیِ نمازجنازه وانگ بوت

واجه مولانا محمدانور ملازهیِ نمازجنازه وانگ بوت

واجه مولانا محمدانور ملازهی، عین‌العلوم گشتِ حدیثِ استاد زی 27 تیر 1396 ئا سراوانِ هُورېں قبرستانا وانگ بوت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا، واجه ملازهی که گوستگېں شنبهِ رۏچا خواش ؤ‌ سراوانِ راها ماشینِ چپ بیگِ سببا گۏں وتی زامات مولوی عبدالغفورا ٹپی بوت ؤ زاهدانِ‌خاتم‌الأنبیاءِ نادراهجاها آسی‌یو بهرا داخل کنگ بوت.
واجه رند چه چنت رۏچ بےساری، پیریگېں بیگاها دنیا ویل دات ؤ دیم په وتی ربِّ نېمگا رهادگ بوت. واجه ملازهیِ نمازجنازها بازېں مردمے چه بلوچستان ؤ دگه جاهاں وتا سراوانا سر کت. مولانا ملازهیِ نمازجنازه گۏں مولانا عبدالحمید اهل‌سنتِ دینی رهشۏنِ پېشنمازیا وانگ بوت.
واجه مولانا عبدالحمیدا پېش چه نمازجنازها گپ کرت ؤ گوشتی: مولانا محمدانور یک ربّانی، نېک، دلسۏچ ؤ عابدے اَت. واجها وتی با برکتېں عمر گۏں اسلامی شریعتِ وانېنگا گوازېنت.
مولاناعبدالحمیدا دېمترا گوشت: ما چه واجهِ روگا سک دلپدرد بوتېں، مولانا محمدانورِ روگا ما په استان ؤ تمام آ کسانیا که دلپدرد بوتگنت، تسلیت گوشیں. واجه ملازهی شیخ‌الحدیث مولانا محمدیوسف حسین‌پورِ زمانگی یار بوتگ، شیخ‌الحدیث ؤ اِے دگه عالم ؤ واجهِ زهگاں خاص تسلیت گوشېں.
مولانا عبدالحمیدا گېش کرت: عالم تهنا فامیلَے نهنت،‌ عالماں فامیل ؤ قوم نېست، بلکېں تمامېں مردمانیگ اِنت، په گرداں یک‌اندازه دل سوچنت ؤ په آیاں پهکېں مردم برابر اَنت.
مولانا محمدانور ملازهی سال 1313 شمسیا “بالاقلا کله‌گان” سراوانِ میتگے دنیایا آتک، واجها وتی وانگ پاکستانِ مزنېں دینی مدرسه‌یاں چوش “دارالعلوم” ٹنڈواللهیار سند، “قاسم‌العلوم” ملتان ؤ “دارالعلوم” کراچیا وانتگنت. واجها پاکستانِ مزنېں واجهانی گورا چوش مولانا ظفراحمد عثمانی، مولانا جمشید، مولانا موسی‌خان بازی، مفتی محمدشفیع عثمانی، مفتی رشیداحمد لدیانوی، مولانا سلیم‌الله‌خان و مولانا سحبان‌محمود رحمهم‌الله، علم ؤ زانت حاصل کت.
واجها گڈسرا سال 1382 قمریا چه دارالعلوم کراچیا وتی وانگ دربرت.
همے پیم واجه ملازهیا تفسیرِ زانت چه مولانا غلام‌الله خان، مولانا عبدالله درخواستی ؤ مولانا عبدالغنی جاجرویِ محضرا وانتگ ؤ دربرتگ.
مولانا محمدانورا تا وتی زندگیِ آخر سرا عین‌العلوم گشتا دو حدیثی کتاب «مشکاة‌المصابیح» ؤ «صحیح مسلم» وانینتنت.


چمشانک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *