مروچی : 9 اسفند , 1395
واجه مولانا عبدالحمید، زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ دیوانا:

په جامعه ؤ چاگردِ اصلاح ؤ پاکیا جهد کنیں

په جامعه ؤ چاگردِ اصلاح ؤ پاکیا جهد کنیں

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمیدا زاهدانِ جمعه‌یِ نمازِ گپاں (6 اسفند 1395)، په امت اسلامیِ بُرزیں جاگاها اشاره کرت ؤ «ایمان» ؤ «چاگردِ اصلاحی» اِے گهتریِ سوب زانت.
په سنی‌آنلائنِ هالکاریا نقل چه زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازِ سایتا، واجه مولانا عبدالحمیدا گوں اِے آیه‌یِ وانگا «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» [آل عمران: 110] گوشت: الله تعالی ئا امت اسلامی، وسطی ؤ‌ درمیانی امتے کتگ ؤ گهتریں امتی معرّفی کرتگ. الله پاکا اِے امت په جهانیانی نفع ؤ پائدگ رسینگا جوڑ کرتگ.
دارالعلوم زاهدانِ کارمسترا گوشت: امت اسلامِ گهتریِ سوب چه دگه امتیاں همیش اِنت که په وتی جامعه/چاگردِ اصلاح ؤ هدایتا جهد بکنت ؤ په کل جهانیاں رحمتے ببیت. اگه چاگردِ تها گناه ؤ‌ فسادِ هُل/موج بجنت ؤ ما بسّ په همشیا که گهتریں امت ایں دل‌وشّ بئین، اِشی هچ پائدگے نداریت، بلکیں ما باید هما وهدی گل بئین که وتی رسالت ؤ زمه‌واریِ سرا عمل کنیں.
مولانا عبدالحمیدا امت اسلامی «رحمتے په جهانیاں» زانت ؤ گوشتی: امت اسلامی نباید وتی پجّارا دنیاءِ تها بےرحمیں کُشت ؤ کوشِ گونا بکنت، پچے که اِے امتِ تها ترندی ؤ کم‌آیگ (افراط و تفریط) نیستنت، بلکیں پراه دلیں امتے ؤ په جهانیاں رحمتے. هماپیم که الله تعالی ئا، مئی پیغمر صلی‌الله‌علیه‌وسلم «رحمة‌للعالمین» معرّفی کرتگ.
زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا دیمترا گوشت: چاگردِ اصلاح ؤ نیکیانی نیمگا شون دیگ ؤ چه بدیاں روکگ/منع کنگ، چه امت اسلامیِ ذاتی صفتان اِنت. ما پهکاں باید انسانانی خیرِ لوٹوک بئین ؤ په چاگردِ اصلاح ؤ پاکیا جهد کنیں. باید چاگردا په شریعتِ سرا عمل کنگ ؤ نیکیں اخلاقِ سرا آرگا دعوت دئیں. مرچی چاگردِ تها اللهِ کتاب ؤ پیغمبرِ سنت وانینگ بنت ؤ عالم، دینی گپانا بیان کننت. گڑا په هیچ کسا مرچی نیمّونے پَشت نکپتگ که دینی احکامِ سرا عمل مکنت.

دیمی دَور همایانیگ اِنت که په علم ؤ زانتا دلگوش کننت
دارالعلوم زاهدانِ مدیرا مں دگه بهرے چه وتی گپاں، په دینی ؤ‌ زانتجاهی/دانشگاهی علمِ یادگرگا تاکید کرت ؤ‌ گوشتی: دیمی دور همایانیگ اِنت که په علم ؤ زانتا دلگوش کننت. پمشا باید تعلیم ؤ‌ زهگانِ وانینگا وتی برنامه‌یانی سرا بلّین تا که برونت ؤ دینی ؤ زانتجاهی علماں یاد بگرنت ؤ په چاگردا پائدگ مندیں مردم ببنت.


چمشانک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *