مروچی :دوشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۳

پیگمبرِ سیرتِ پنچمی دیوان برجم دارگ بوت

پیگمبرِ سیرتِ پنچمی دیوان برجم دارگ بوت

سیره نبویِ پنچمی دیوان شنبهِ بیگاه (4 دی ماه 1395 / 24 دسمبر 2016) ئا زاهدانِ عثمانی مسیتّا برجم دارگ بوت.

په سنی‌آنلاینِ هالکاریا، اِے دیوان که بن‌گپ ؤ موضوعی «راهکارهای سیره‌ی نبوی برای برون‌رفت از چالش‌های معاصر؛ سیره نبویِ راهکار په نوکیں دورِ مشکلاتِ گیشّ ؤ گیوارا» اَت، بازیں واجه، طالب‌العلم ؤ‌عام مردمیا بهر زرت. اِے دیوانِ برجم‌داروک، فاروقیه‌یِ دینی مدرسه ؤ دربرجاه اَت.

اِے دیوانِ اولی بهر چه شنبه‌ِ بیگاه گوں قرآن مجیدِ تلاوتا بنگیچ بوت ؤ رندا آ واجه ؤ قلم‌کاراں که نبشتانکش گچیں کنگ بوتگ اِتنت، وتی نبشتانک په دیوانِ نندوکاں پیش کرتنت.

دگه بهرے چه اِے دیوانا رند چه عصرِ نمازا مولوی عبیدالله براهوئی بدرالعلومِ استادا په سیرتِ وانگ ؤ وانینگِ روشِ باروا گپ ؤ تران کرت ؤ اِے باروا جوانیں سرپدی دات.

رند چه مغربِ نمازا سیرتِ پنچمی دیوانِ گڈی بهر، گوں قاری «سهیل احمد» یکّے چه پاکستانِ نامداریں قاریاں بنگیج بوت، دیمترا سرودے پیگمبرِ باروا پیش کنگ بوت ؤ چه آئیا پد مولوی بهزاد فقهی چه خراسانِ واجه ؤ زانتکاراں گپ کرت.

مولی بهزادا پیگمبرِ بیگ/تولدِ روچ، گهترین ؤ مبارکتریں روچ زانت ؤ گوشتی: تهنا دلی دوستی گوں پیگمبرا بسّ نهنت، بلکیں باید ما را عقلانی ؤ معنوی رابطه‌ که ما را په عملا وادار کنت، هں باید ببیت.

مولوی فقهیا گیش کرت: پیگمبرا ییسر چه هرکارے گوں انفرادی ؤ چیرکائی دعوتا انسان جوڑینت. پیگمبرا مکه تها دینِ تبلیغ چه منزل ؤ مدینه تها چه مسیتّا بنگیج کرت.

رند چه مولوی فقهیا، واجه مفتی محمدقاسم قاسمی په گپا اوشتات.

واجه ئا گوشت: رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم، ئا انچیں وهدے په پیگمبریا درچنگ بوت که جهان په وت‌کشی ؤ انتحارا تیار اَت.

مفتی قاسمیا گیش کرت: پیگمبرا دل نشان کرتنت ؤ دلی خطاب کرتنت. واجه‌ئا چه معلولِ جنگا، علت درگپتنت ؤ گوں آیاں جنگ کرت.

دارالعلوم زاهدانِ دارالإفتایِ کارمسترا دیما، مرچگیں جاهلیت ؤ گوں گوستگیں جاهلیتا برابر زانت ؤ گوشتی: اِے دورِ جاهلیت، برابر هما پیگمبرِ زمانگِ جاهلیتِ اِنت. ؤ‌ مرچگیں جاهلیتِ زیان‌کنگِ راه هما پیگمبرِ روش ؤ داب اِنت.

مفتی قاسمیا گڈسرا دیوانِ بهرزورک وصیت کرتنت: ما پهکاں باید اراده کنیں، یکے اِے که پیگمبرِ سیرتِ سرا زند گوازینین ؤ دگرے اِشنت که  اللهِ حکماں وتی زندگی تها بیاریں.

رند چه واجه قاسمیِ گپاں چه 170 نبشتانک که په اِے دیوانِ دفترا رستگ اِتنت، 36 نبشتانکِ نبیسوکاں جایزه ؤ داد دیگ بوت.

اِے دیوانِ گڈی بهر واجه مولانا عبدالحمیدِ گپ ؤ تران اَت. مولانا عبدالحمیدا گوشت: پیگمبر په آیاں که اللهِ لوٹوک اَنت، گهتریں نمونه ؤ الگو اِنت. گوں پیگمبرِ رهبندانی گرگا مردم توانت په الله ئا برسیت.

دارالعلوم زاهدانِ مدیرا گوشت: پیگمبر هچ چیزے وتیگی نکرت. آ اندازه سادگ ؤ بے تکلف اَت که برے برے آیاں که نوک مان بوتنت، واجه‌اِش جاه نیارت.

زاهدانِ جمعه‌یِ پیشنمازا گڈسرا پیگمبرِ دلیری، استقامت، توکل،‌خداترسی، انابت ؤ تمامیں صفات په انساناں نمونه ؤ الگو زانتنت ؤ گوشتی: ما گِرداں باید پیگمبرِ سنت ؤ‌سیرتِ عاشق ببئین تا کامیابیا برسیں.

 


چمشانک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *